ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Πραγματικότητα οι συνθήκες για απεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον δανεισμό

«H Ελλάδα εκπληρώνει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν
από το πρώτο και το δεύτερο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής ( ΜΟΠ).
Μέσα σε 2,5 έτη κατάφερε να μειώσει δραστικά τις μακροοικονομικές
της ανισορροπίες, τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στο ισοζύγιο
πληρωμών, και να αυξήσει ουσιαστικά την διεθνή ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας της», εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha
Bank στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν έτσι οι
συνθήκες «για πλήρη απεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας και
ιδιαίτερα του ελληνικού δημοσίου από το σκληρό ναρκωτικό του
συνεχώς αυξανόμενου δανεισμού από το εξωτερικό».

«Ο δανεισμός από το εξωτερικό υπήρξε στην Ελλάδα η «εύκολη»
(πολιτικά ανώδυνη) πηγή χρημάτων για τη χρηματοδότηση ανεξέλεγκτων
παροχών στους πάντες, αντιοικονομικών και αντικοινωνικών
καταστάσεων σπατάλης και διαφθοράς στο δημόσιο τομέα και
αυξανόμενης φοροδιαφυγής στον ιδιωτικό τομέα», αναφέρουν οι
αναλυτές της τράπεζας και επισημαίνουν ότι «αυτή η πραγματικότητα
οδηγεί σταδιακά σε σημαντική βελτίωση της θέσης της Ελλάδος
διεθνώς».

Το μεγάλο πλήθος των διεθνών εμπειρογνωμόνων ενημερώνεται τώρα
σταδιακά για τις πραγματικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου,
έπαψαν ξαφνικά να βρίσκουν εύκολα επιχειρήματα για διατύπωση
αρνητικών σχολίων για τη χώρα μας, αναφέρουν επίσης οι αναλυτές της
τράπεζας.


Πηγή: ΑΜΠΕ