ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζεται η μείωση τραπεζικής χρηματοδότησης από επιχειρήσεις και ιδιώτες

Περαιτέρω μείωση εμφάνισε η χρηματοδότηση επιχειρήσεων και
νοικοκυριών από τις τράπεζες τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, οι χορηγήσεις των τραπεζών στον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας κατέγραψαν φέτος τον Ιούλιο μείωση κατά 4,8%
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Τον Ιούνιο ο ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης εμφάνισε μικρότερη
μείωση κατά 4,3%. Έτσι στο τέλος Ιουλίου το συνολικό χρέος
επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς τις τράπεζες υποχώρησε στα 234,3
δισ. ευρώ από 254,2 δισ. ευρώ που ήταν πριν από ένα χρόνο
ακριβώς.

Η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις εμφάνισε μείωση κατά 5,3% τον
Ιούλιο έναντι μείωσης 4,1% τον Ιούνιο. Η καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2012, ήταν
αρνητική κατά 937 εκατ. ευρώ (Ιούλιος 2011: θετική ροή 564 εκατ.
ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης μειώθηκε σε
-5,3% από -4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη
χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε -5,1% από -3,9% τον
προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων μειώθηκε επίσης τον Ιούλιο του 2012, σε -7,4% από -6,7%
τον Ιούνιο του 2012.

Το χρέος των νοικοκυριών σε στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια
μειώθηκε στο τέλος Ιουλίου στα 108,4 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα ο
ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης τους να διαμορφωθεί το -4,3% από
-4,4% που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Οι καθαρές χορηγήσεις στεγαστικών δανείων εμφάνισαν μείωση κατά
3,5% σε σύγκριση με πέρυσι ενώ η μείωση στα καταναλωτικά δάνεια
(και πιστωτικές κάρτες) έφθασε το 9,3%.


www.kathimerini.gr