ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Στόχος η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ, με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό

«Στόχος του Ελληνικού Δημοσίου είναι η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ με
την πώληση μέσω διεθνούς ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, του
ποσοστού συμμετοχής του σε επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει τη
διοίκησή της», αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας,
σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης
των βουλευτών του ΚΚΕ Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης
Γερασιμίδου.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Στουρνάρας, μέσω της αποκρατικοποίησης,
επιδιώκεται η εταιρεία να αποκτήσει διεθνή τεχνογνωσία, μεγαλύτερη
εξωστρέφεια και πρόσβαση σε νέες αγορές και να καταστεί
ανταγωνιστική στην τιμολόγηση των προϊόντων της με χρήση νέων
τεχνολογιών. «Απώτεροι στόχοι είναι, μεταξύ άλλων, η μη εξάρτηση
της ΕΛΒΟ από τη δημόσια χρηματοδότηση, η μετεξέλιξή της σε
εξειδικευμένο κόμβο συντήρησης και κατασκευής οχημάτων στην
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η διατήρηση ή και η αύξηση των θέσεων
εργασίας και η βιώσιμη μεσο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της»,
εξειδικεύει ο κ. Στουρνάρας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι σήμερα
οι αμυντικές δαπάνες σε διεθνές επίπεδο μειώνονται διαρκώς και ο
ανταγωνισμός μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών είναι οξύς, ενώ η
πλειοψηφία τους έχει ιδιωτικοποιηθεί.

Ως προς τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ, ο υπουργός Οικονομικών διαβεβαιώνει
ότι «ακολουθεί διαφανείς και διεθνώς αναγνωρισμένες διαγωνιστικές
διαδικασίες, πλήρως εναρμονισμένες με την ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία, διασφαλίζοντας συνθήκες ισότιμης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και μεγιστοποίησης του ανταγωνισμού, στοχεύοντας
κατά τον τρόπο αυτόν στη βελτιστοποίηση του οικονομικού
ανταλλάγματος για το Δημόσιο και στην ανάληψη από τον επενδυτή όλων
των δεσμεύσεων, που θα διασφαλίσουν κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό
το δημόσιο συμφέρον».

Για την κατάσταση σήμερα στην ΕΛΒΟ, για την οποία ο κ. Στουρνάρας
υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση αποκρατικοποίησής της αποτελεί νομική
υποχρέωση και δέσμευση της χώρας, παραθέτει στοιχεία που δείχνουν
ότι ο κύκλος εργασιών της συρρικνώνεται συνεχώς παρά τις ενέργειες
εξορθολογισμού τού λειτουργικού της κόστους, για να επισημάνει ότι
παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας με συνέπεια το Ελληνικό
Δημόσιο να καλείται να ενισχύει διαρκώς την κεφαλαιακή της βάση
μέσω αυξήσεων του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά, στερώντας
διαρκώς πόρους από άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης σε μια
εξαιρετικά δυσχερή οικονομικά συγκυρία για τη χώρα. Επιπλέον ο κ.
Στουρνάρας προειδοποιεί ότι «συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι ο
κίνδυνος επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πιθανή
ανάκτηση των χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων προς την
Εταιρεία».

Όπως ειδικότερα προκύπτει από τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη
Βουλή για την ΕΛΒΟ, το 2010 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22,1
εκατομμύρια ευρώ, οι λειτουργικές ζημίες σε 18,2 εκατομμύρια ευρώ,
οι ζημίες προ φόρων σε 21,3 εκατομμύρια ευρώ, η καθαρή της θέση σε
-24 εκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός προσωπικού της από 640 που ήταν
το 2008, κατά το 2010 μειώθηκε στους 493 εργαζόμενους.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Ελένη Γερασιμίδου,
που είχαν απευθύνει ερώτηση στο υπουργείο Οικονομικών, εκτιμούν ότι
η ΕΛΒΟ μπορεί να αποτελέσει μέρος της κρατικής αμυντικής
βιομηχανίας μαζί με την ΕΒΟ- ΠΥΡΚΑΛ- ΕΑΒ και στο πλαίσιο της
εργατικής- λαϊκής ιδιοκτησίας να ικανοποιήσει και τις λαϊκές
ανάγκες και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ως εκ τούτου έχουν
ζητήσει να μην επιμείνει η κυβέρνηση στην απόφαση ιδιωτικοποίησής
της και να επανέλθει η ΕΛΒΟ στον πλήρη δημόσιο έλεγχο, να
χρηματοδοτηθεί και να της δοθούν παραγγελίες στρατιωτικών και
πολιτικών οχημάτων.


www.kathimerini.gr