ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένη ανάγκη εποπτείας στις ασφαλιστικές δημιουργεί η έκδοση ομολογιακών δανείων

Εντονο προβληματισμό έχει δημιουργήσει στο υπουργείο Ανάπτυξης η τάση προσφυγής από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών στο δανεισμό μέσα από την έκδοση ομολογιακών δανείων κοινών ή μειωμένης εξασφάλισης. H Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης κλήθηκε χθες να εξετάσει το θέμα, καθώς η απόφαση έκδοσης ομολογιακών δανείων που εκδηλώνεται από μεγάλες εταιρείες του κλάδου, προϋποθέτει αυξημένα αντανακλαστικά από την πλευρά της εποπτικής αρχής, που βρίσκεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με αυτήν την εξέλιξη. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο βαθμό που ο νόμος για την ασφαλιστική αγορά προβλέπει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν τα δάνεια αυτά ως ασφαλιστική τοποθέτηση, γεγονός που θέτει την αρμόδια εποπτική αρχή σε εγρήγορση προκειμένου να τηρηθούν οι αναγκαίες εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πέντε περίπου εταιρείες έχουν εκφράσει ήδη αίτημα για σύναψη ομολογιακών δανείων και το υπουργείο Ανάπτυξης καλείται να δώσει την έγκρισή του για ένα θέμα που ενέχει μελλοντικούς κινδύνους στο βαθμό που δεν διασφαλιστούν συγκεκριμένοι κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο θέμα, αφού προηγουμένως μελετήσει όσα προβλέπει ο νόμος -τα οποία στην ουσία για πρώτη φορά ενεργοποιούνται- σε συνδυασμό και με τα αυξημένα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου έχουν εγκρίνει οι γενικές συνελεύσεις των εταιρειών «Φοίνιξ – Metrolife Εμπορική», καθώς και η «Ασπίς ΑΕΓΑ», μέχρι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ και 45 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στο βαθμό που μέρος αυτών των δανείων αποτελέσουν στοιχείο για την κάλυψη του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας των εταιρειών (σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται ότι μέχρι του ποσοστού του 50% μπορούν να περιληφθούν), θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι κανόνες ως προς τον τρόπο σύναψης και τον τρόπο ρευστοποίησής τους, ενώ αναγκαία θεωρείται και η συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το θέμα αποκτά καταπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης πολλών εταιρειών του κλάδου κι έτσι η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου θα κληθεί να συνεκτιμήσει παρόμοιες μελλοντικές κινήσεις από την πλευρά των εταιρειών, σε συνδυασμό με την πορεία τους κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, όπως θα προκύψει από τον σχετικό έλεγχο των στοιχείων τους. Χθες, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έληξε τυπικά η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων της προηγούμενης χρήσης και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι οι περισσότερες εταιρείες προσήλθαν στο υπουργείο καταθέτοντας τα στοιχεία που αφορούν στην κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας και των τεχνικών αποθεμάτων. Από εδώ και πέρα ξεκινά το έργο της επαλήθευσής τους, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο και δεν αποκλείεται αρκετές εταιρείες να υποχρεωθούν σε πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης, που θα διασφαλίζει μεσοπρόθεσμα τη βιωσιμότητά τους.

Δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί το γεγονός ότι τα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς οξύνθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο και κορύφωση αυτής της εξέλιξης αποτελεί η μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Επικουρικό Κεφάλαιο, προσβάλλοντας τη διαδικασία χορήγησης άδειας της εταιρείας «Πανελληνική». Ζητούμενο, τέλος, παραμένει εάν ο έλεγχος του υπουργείου Ανάπτυξης, που ξεκινά από σήμερα, θα στηριχθεί στις ρυθμίσεις, μέσω των οποίων καθιερώνονται ευέλικτοι επενδυτικοί κανόνες για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων των εταιρειών, καθώς εκκρεμεί η κατάθεση στη Βουλή της σχετικής τροπολογίας.