ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

ΔΕΗ και ενεργειακή απελευθέρωση

Ζωτικής σημασίας θεωρεί η ΔΕΗ τη διατήρηση μιας ισχυρής καθετοποιημένης εθνικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις της αποτελούν ουσιαστικά τον αντίλογο στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2007. Στο ίδιο συμπέρασμα συντείνει και η επιχειρηματολογία για την τύχη του βρετανικού μοντέλου απελευθέρωσης, όπου το σπάσιμο της μονοπωλιακής εταιρείας κατέληξε σε μικρότερες εταιρείες, που αποτέλεσαν εύκολο στόχο μεγάλων αμερικανικών και αργότερα ευρωπαϊκών ηλεκτρικών επιχειρήσεων.