ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρηματικές κινήσεις διέξοδος για την αγορά

Μ ετά τον περιορισμένο ανασχηματισμό, οι μεγάλες εκκρεμμότητες στην οικονομία, είναι η μόνη παρακαταθήκη που μένει στην κυβέρνηση. Η μοναδική δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση, προκειμένου να βελτιώσει γρήγορα την εικόνα της οικονομίας, είναι να αποφασίσει επιχειρηματικές κινήσεις που θα τονώσουν το κλίμα στην αγορά αλλά και να βελτιώσουν την αρνητική δημοσιονομική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι τα μεγέθη του προϋπολογισμού βρέθηκαν κατά το πρώτο πεντάμηνο στην κόψη του ξυραφιού με το έλλειμμα να αυξάνεται κατά 75% και να εκτινάσσεται στα 6,7 δισ. ευρώ, έναντι 3,8 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2002.

Παράλληλα οι δαπάνες αυξάνονται με επικίνδυνους ρυθμούς και συγκεκριμένα στο πεντάμηνο ανήλθαν στο 12,3% έναντι ετήσιου στόχου 5,2%. Από την άλλη πλευρά τα δημόσια έσοδα κινούνται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, αυξανόμενα κατά 2,8% αντί του προϋπολογιζόμενου 5,6%. H μικρή αύξηση των εσόδων αποτελεί δείγμα της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας μεγάλων στρωμάτων Ελλήνων φορολογουμένων.

Απο τις θρυλούμενες επιχειρηματικές κινήσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα συγκεντρώσει έσοδα που θα επιτρέψει την αύξηση των δαπανών αλλά και θα δημιουργήσει μια θετική ατμόσφαιρα στην αγορά.