ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Θέμα ολίγων ημερών είναι πλέον η κατάθεση της πρώτης νομοθετικής πράξης για τη σύσταση της Νέας Ολυμπιακής Αεροπορίας με την απόσχιση του πτητικού κλάδου της O.A. και τη συνένωσή του με αυτούς της Αεροπλοΐας και των Μακεδονικών Αερογραμμών. H νέα O.A. θα είναι κρατικής υπόστασης και κρατικής επιδότησης εταιρεία, ενώ η σημερινή O.A. θα αποχαρακτηρισθεί από αερομεταφορέας.