ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνητρα για χρήση αερίου σε κατοικίες

Η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατέθεσε χθες στη Βουλή, στο σχετικό νομοσχέδιο, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Ακης Τσοχατζόπουλος προβλέπει περαιτέρω κίνητρα για τη χρήση του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, επιχειρεί να ενισχύσει τη χρήση του σε περισσότερες περιοχές (όπου υπάρχουν ή θα υπάρξουν δίκτυα), υπηρεσίες, οικοδομές κι επιχειρήσεις. Ετσι, επεκτείνει και στις υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα την υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου, καθώς επίσης και την υποχρεωτική εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων για κάθε νέα οικοδομή, που προορίζεται για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση οιασδήποτε μορφής.

Ειδικότερα, με την τροπολογία: Πρώτον, παρέχεται στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκατοικιών να αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία της Γενικής τους Συνέλευσης (50+1), την αντικατάσταση του πετρελαίου με φυσικό αέριο. Μέχρι σήμερα για τέτοια απόφαση απαιτείτο ομοφωνία. Δεύτερον, επιβάλλεται η υποχρεωτική εγκατάσταση δικτύων φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές και στους Δήμους οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές που έχει επιλέξει η ΔΕΠΑ να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο στο άμεσο μέλλον. Τρίτον, επιβάλλεται επίσης υποχρεωτική εγκατάσταση δικτύων και στις οικοδομές που προορίζονται για βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση στους νομούς όπου πρόκειται να επεκταθεί η χρήση του φυσικού αερίου. Τέταρτον, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ασφάλεια κατασκευής και τις τεχνικές προδιαγραφές για την αρτιότητα των δικτύων και πέμπτον, προβλέπεται -εντός ενός έτους από την ημερομηνία που η χορήγηση φυσικού αερίου καταστεί εφικτή, και με εξαίρεση τα διυλιστήρια και τις μονάδες ενέργειας- η επιβολή χρήσης φυσικού αερίου σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες κι επαγγελματικά εργαστήρια, που λειτουργούν εντός των ορίων των Δήμων για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και σε κτίρια στα οποία χρησιμοποιούνται εστίες καύσης με εγκατεστημένη θετική ισχύ άνω των 400 κιλοβάτ.