ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με κρατικό μανδύα και η νέα Ολυμπιακή Αεροπορία

Της Αριστέας Μπουγάτσου

Μια απολύτως εναρμονισμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την κυβερνητική βούληση για τη σύσταση της Νέας Ολυμπιακής Αεροπορίας ξανά με κρατικό μανδύα κρατάει στα χέρια του ο υπουργός Μεταφορών – Επικοινωνιών Χρ. Βερελής. Μέσω αυτής τού παρέχεται η ευχέρεια αφενός να προχωρήσει σε άρδην ανατροπές του εργασιακού και μισθολογικού status όσων (1.850) θα μεταφερθούν στη Νέα O.A. και αφετέρου να διατηρήσει συμψηφιστικά, συνταξιοδοτικά κίνητρα για όσους θα αποχωρήσουν με εθελουσία έξοδο.

Αν και το περιεχόμενο της σχετικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ για την O.A. κρατιέται ως επτασφράγιστο μυστικό, έγκυροι νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι για τις ανατροπές δεν αρκεί η «κάλυψη» του γνωμοδοτικού οργάνου, αλλά απαιτείται η κατάθεση νόμου αναγκαστικού δικαίου, υπό την επίκληση σπουδαίου λόγου (εξυγίανση προ της πτωχεύσεως) και γενικότερου δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «K» πέντε είναι τα βασικά ερωτήματα του YME προς το ΝΣΚ, το οποίο δίδει (με ελάχιστες επιφυλάξεις) το «πράσινο φως» για την κατάργηση κανονισμών εργασίας και για την καταγγελία από την O.A. ΣΣΕ, αρχικά με τους κλάδους του πτητικού τομέα.

Ειδικότερα:

1) Το ΝΣΚ υποστηρίζει ότι η O.A. μπορεί να καταργήσει χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων τον κανονισμό εργασίας, όπως αυτός αποτυπώθηκε στον νόμο 2608/98 στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος εξυγίανσης. Κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις του YME με την ΕΙΣΦ (φροντιστές – συνοδοί της O.A.) το ναυάγιο επήλθε όταν ζητήθηκε από τον κλάδο να αποδεχθεί από τώρα την κατάργηση του ισχύοντος κανονισμού.

2) Θετικά αποφάνθηκε το ΝΣΚ στο ερώτημα αν δύναται να διατηρηθούν οι ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόμου 1759/88 για το προσωπικό αέρος και εδάφους της O.A. που θα πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εντός του 2003 αλλά και του 2004.

3) H O.A. δύναται να καταγγείλει τις ΣΣΕ όχι όμως και τα πρακτικά συμφωνίας που έχει συνάψει με τους κλάδους των ιπταμένων και με τα οποία ρυθμίζονται τα ουσιώδη μισθολογικά θέματα, υποστηρίζει το ΝΣΚ.

4) H σχεδιαζόμενη απόσχιση του αυτοτελούς επιχειρησιακού τομέα της O.A. που αφορά το πτητικό έργο, το οποίο θα περιέλθει στη Νέα O.A. δεν στοιχειοθετεί προϋποθέσεις καταδολίευσης δανειστών της O.A., εφόσον υπάρξει εγγυητής, γνωμοδοτεί το ΝΣΚ και

5) Το ΝΣΚ υποστηρίζει, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του YME, ότι από τη σύσταση της Νέας O.A. δεν ανακύπτει θέμα νόθευσης του ανταγωνισμού στην απελευθερωμένη αγορά αερομεταφορών.