ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθεροί φόροι χωρίς ελέγχους

Σταθερό φορολογικό καθεστώς και απουσία κάθε ελέγχου προσφέρεται ως κίνητρο στις μεγάλες επενδύσεις με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Ο φόρος στην περίπτωση νέων μεγάλων επενδύσεων θα υπολογίζεται σε ποσοστό 5% – 11% των παγίων στοιχείων.