ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσω Ιντερνετ οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

Από το γραφείο τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορούν να αποστείλουν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου οι επιτηδευματίες τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας θέτει σε λειτουργία την ηλεκτρονική της σελίδα για την υποβολή των δηλώσεων πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων, η οποία λειτούργησε δοκιμαστικά από τις 15 Μαΐου προκειμένου να αξιολογηθουν οι δυνατότητες της νέας υπηρεσίας. Η πρόσβαση στην υπηρεσία «e-Κ.Β.Σ.» γίνεται από την ανασχεδιασμένη Δικτυακή Πύλη της Γενικής Γραμματείας: http:// www.e-oikonomia.gr με την επιλογή «e-Κ.Β.Σ.»

Οι δηλώσεις ελέγχονται αυτομάτως ως προς την ορθότητα των στοιχείων (ΑΦΜ, αθροίσματα, προδιαγραφές) και γίνονται αποδεκτές μόνον όταν διορθωθούν πλήρως. Μετά την αποδοχή των δηλώσεων το σύστημα εκδίδει κατάλληλη απόδειξη υποβολής, την οποία ο χρήστης δεν μπορεί να αλλοιώσει, αλλά μπορεί να εκτυπώσει στον εκτυπωτή του. Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν τις υποβληθείσες δηλώσεις όσες φορές απαιτηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ενώ χρήστες της υπηρεσίας μπορεί να είναι όλοι όσοι έχουν πιστοποιηθεί στο ΤΑΧΙSnet.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών είναι οι εξής:

– Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2003 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1, 2, 3.

– Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2003 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6

– Μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2003 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8, 9.

– Μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2003 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0.