ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντέχουν… τα ύψη οι τιμές ακινήτων

Οι τιμές ακινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία εκτιμάται ότι κατά μέσον όρο οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 63% σε πραγματικές τιμές το διάστημα 1995-2002. H βασική αιτία αύξησης των αξιών ακίνητης περιουσίας αποδίδεται στην ενίσχυση του προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Ωστόσο, τα στεγαστικά δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται στην Ελλάδα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από την Ευρωζώνη και συνεπώς εκτιμάται ότι μπορούν να αυξηθούν σημαντικά διατηρώντας τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

Η έκθεση σημειώνει ότι αναμένεται να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για κατοικίες, αλλά η αύξηση των στεγαστικών δανείων, καθώς και η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, διατηρεί τη ζήτηση σε ανάλογα επίπεδα.