ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τον… αραμπά το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Απογοητευτική είναι η εικόνα που εμφανίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επιτάχυνσή του. Από τα 25 μεγαλύτερα έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα (συνολικού ύψους 646 εκατ. ευρώ), έχουν υπογραφεί συμβάσεις μόνο σε 10 (ύψους 211 εκατ. ευρώ), ενώ έχουν γίνει δαπάνες μόλις 75 εκατ. ευρώ. Το «πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης» που ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας στις αρχές του έτους δεν αποδίδει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα εξαιτίας της ανικανότητας ή και της απροθυμίας ορισμένων φορέων για την προώθηση των έργων πληροφορικής. Τα σχέδια επί χάρτου του υπουργείου αποδεικνύονται ανεπαρκή για την υλοποίηση των έργων, εξέλιξη που θα συμβάλει στην ανάκαμψη της χειμαζόμενης αγοράς πληροφορικής.

Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα παραδείγματα οργανισμών όπως ο ΟΑΕΔ και η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν σημαντικά έργα του προγράμματος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν διαθέσει στην αγορά πληροφορικής ούτε ένα ευρώ. O ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, έχει εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα μέσα του 2002 πρόγραμμα εναλλασσόμενης κατάρτισης ανέργων, ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται ακόμα στα συρτάρια. Από τα τρία έργα του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 48,8 εκατ. ευρώ που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχουν συμβολαιοποιηθεί μόνο τα 2,27 εκατ. ευρώ και η αγορά δεν έχει λάβει ούτε ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΓΓΕΤ, τρία έργα της οποίας (ύψους 57,5 εκατ. ευρώ) έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό.

Δύο έργα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης (προϋπολογισμού 88,17 εκατ. ευρώ) εντάχθηκαν, επίσης, στο πρόγραμμα, αλλά μέχρι στιγμής καταγράφονται δαπάνες 20.895 ευρώ… Ουδεμία δαπάνη δεν έχει πραγματοποιήσει και ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ), του υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος έχει εντάξει 19 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ. Θετικότερη εικόνα εμφανίζεται στα έργα του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΑ). Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί πέντε έργα, προϋπολογισμού 72,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν συμβολαιοποιηθεί 63 εκατ. ευρώ. Ομως οι δαπάνες περιορίζονται στα 9,55 εκατ. ευρώ.

Η προώθηση των σημαντικότερων έργων του προγράμματος συνδέεται με την Κοινωνία της Πληροφορίας A.E. (ΚτΠ AE), την εταιρεία που ίδρυσαν τα υπουργεία Οικονομίας και Εσωτερικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας σε όσους φορείς δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτόνομα τα έργα πληροφορικής. H ΚτΠ A.E. έχει αναλάβει μέχρι σήμερα 23 σημαντικά έργα πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 175,7 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα περισσότερα έργα αναλήφθηκαν από την ΚτΠ A.E. το τελευταίο διάστημα, καθώς αρκετοί φορείς δεν εμφανίζονταν πρόθυμοι να παραχωρήσουν την αρμοδιότητα υλοποίησής τους στην εταιρεία, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν σε θέση να τα προωθήσουν…

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του υπουργείου Οικονομίας ανακοινώνει, σχεδόν σε καθημερινή βάση, νέες εντάξεις έργων. Δυστυχώς, όμως, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της αγοράς πληροφορικής δεν έχει να επιδείξει και αντίστοιχες δαπάνες.