ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης για τον χειμώνα, πετρέλαιο θέρμανσης για το καλοκαίρι!

H εκτεταμένη φοροδιαφυγή που γίνεται στον τομέα των καυσίμων οδήγησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην εκπόνηση μελέτης με σκοπό την εξεύρεση μεθόδων αντιμετώπισής της. Στη μελέτη, διαφαίνεται ότι τη χρονική περίοδο που διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανσης με χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, πέφτει η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης σε επίπεδα τέτοια που είναι προφανές ότι η κατανάλωση υποκαθίσταται από ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.

Η μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες (εκτός της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης) κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 220.000 M.T. και οποιαδήποτε εμφανιζόμενη μείωση της ποσότητας αυτής οφείλεται σύμφωνα με τη μελέτη του ΣΔΟΕ στην υποκατάστασή του από πετρέλαιο θέρμανσης. Οι δείκτες κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης κατά τη χειμερινή περίοδο τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, κινούνται ανοδικά σε ποσότητες πάνω από τη θεωρούμενη βάση των 220.000 μετρικών τόννων. (M.T.) H πτώση αρχίζει τους επόμενους 3 μήνες που από τη βάση των 220.000 M.T. φθάνουν περίπου τους 150.000 M.T. H εξέλιξη των δεικτών κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης συγκριτικά προς το πετρέλαιο κίνησης από το 1994 έως το 1997 είναι της τάξης του 75% θέρμανσης και 25% κίνησης.

Η ερμηνεία των αριθμών δείχνει επίσης μια σταθερή ανοδική τάση αύξησης της κατανάλωσης και του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης.

Βέβαια, υπάρχουν αρκετές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων, όπως η κατά γεωγραφική περιφέρεια κατανάλωση, οι καιρικές συνθήκες, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που κατά τεκμήριο συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση κ.λπ.