ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσια γενναιοδωρία, ιδιωτική πενία

H επιδίωξη πολλών να αποκτήσουν μια θέση στο Δημόσιο, αποδεικνύεται ότι είναι… εύλογη, αφού οι αμοιβές στο Δημόσιο είναι ανώτερες του ιδιωτικού τομέα.

Επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύεται στο «Οικονομικό Δελτίο» της Τραπέζης της Ελλάδος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εργασία στο Δημόσιο πληρώνεται καλύτερα από τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, η υστέρηση των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα έναντι του κράτους υπολογίζεται σε 37% στις γυναίκες και 34% στους άνδρες.

Στα υψηλότερα κλιμάκια των μισθών η διαφορά περιορίζεται αλλά και πάλι οι αμοιβές στο Δημόσιο είναι σαφώς ανώτερες. Ιδιαίτερα στις πρώτες βαθμίδες της ιεραρχίας, και συνεπώς τα πρώτα χρόνια εργασίας, η διαφορά μισθών υπέρ του Δημοσίου είναι εντυπωσιακή.

Βέβαια, αν στην ανισότητα αμοιβών στον δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα συνυπολογιστεί και η διαφορά παραγωγικότητας, που είναι προφανώς μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα, η σύγκριση είναι καταλυτική. Υπενθυμίζεται ότι, πέρυσι, σε όλους σχεδόν τους κλάδους του Δημοσίου παραχωρήθηκε επίδομα παραγωγικότητας, που είχε συνέπεια την περαιτέρω αύξηση των αποδοχών, χωρίς να είναι βέβαιο ότι βελτιώθηκε η παραγωγικότητα του Δημοσίου.

Οι διαφορές στις μέσες αμοιβές, όπως παρατηρεί η μελέτη, των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα προς τις μέσες αμοιβές στον δημόσιο τομέα μειώνονται όσο προχωράμε προς τα ανώτερα κλιμάκια μισθών. Οι άνδρες στον ιδιωτικό τομέα που βρίσκονται στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο λαμβάνουν κατά μέσον όρο περίπου 48% χαμηλότερες αμοιβές από τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Μειωμένες κατά 24% είναι επίσης και οι αμοιβές των ανδρών στα υψηλά μισθολογικά κλιμάκια στον ιδιωτικό τομέα, συγκρινόμενες με τις αμοιβές των συναδέλφων τους στον δημόσιο τομέα.

Εξετάζοντας τη θέση των γυναικών του ιδιωτικού τομέα, η μελέτη συμπεραίνει ότι όσες βρίσκονται στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνουν αμοιβές που είναι κατά 50% χαμηλότερες από τις αμοιβές των γυναικών στον δημόσιο τομέα. H διαφορά αμοιβών των γυναικών περιορίζεται σταδιακά όσο ανερχόμαστε στα μισθολογικά κλιμάκια, αλλά παραμένει σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών συναδέλφων τους.