ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνατότητες σημαντικής επέκτασης του factoring στην επόμενη διετία

Ανάπτυξη της τάξης του 30% αναμένεται να παρουσιάσει το factoring κατά τη διετία 2004-2005, δεδομένου ότι ο θεσμός ωριμάζει σταδιακά και αναγνωρίζεται ως χρηματοδοτικό εργαλείο κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ο βασικός του στόχος, αλλά και από τις μεγαλύτερες. Είναι ενδεικτικό, άλλωστε, ότι στην εξαετία 1996-2002 η εγχώρια αγορά factoring ενισχύθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 200%.

Ως προς τις δυνατότητες του factoring στην Ελλάδα, στελέχη της αγοράς προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών των δραστηριοποιούμενων εταιρειών θα υπερβεί τα 4,8 δισ. ευρώ για τα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Μικρομεσαίες

Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που είναι ο κύριος στόχος του factoring, αποτελούν το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων. Από αυτές, μόνο το 8% επιλέγει ως πηγή χρηματοδότησης το factoring έναντι του 11% που αποτελεί τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε., γεγονός που προσδίδει εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης στον θεσμό.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών για το 2003, εκτιμάται ότι ο συνολικός τζίρος της αγοράς θα προσσεγίσει τα 4 δισ. ευρώ, έναντι 3,6 που ήταν το 2002.

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του factoring στην Ελλάδα ανήλθε το 2001 στα 2,05 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 36,7% σε σχέση με το 2000.

Σύμφωνα με στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2003, η πίτα της εγχώριας αγοράς διαμορφώθηκε ως εξής:

Την πρώτη θέση κατέχει η ABC Factors, θυγατρική του ομίλου της Alpha Bank με μερίδιο αγοράς 52,65%, ακολουθεί η EFG Factors με μερίδιο 22,5%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Εμπορική Factoring με 12,45% και έπονται οι εταιρείες Λαϊκή Factors με 4,39% και η Multifactoring με 4,33%. Το υπόλοιπο ποσοστό 3,61% προέρχεται από εργασίες που πραγματοποίησαν τμήματα άλλων τραπεζών.

«Κλειδιά» ανάπτυξης

Οι παράγοντες οι οποίοι προβλέπεται να συμβάλουν στη προώθηση του θεσμού του factoring τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής:

– Τα ολυμπιακά έργα και οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν σε αυτά.

– Η αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις τους, ιδίως σε περίοδο ταχείας ανάπτυξης.

– Η ιδιορρυθμία της ελληνικής αγοράς που χαρακτηρίζεται από μεγάλα διαστήματα αποπληρωμής απαιτήσεων, δίνει περιορισμένη δυνατότητα σε μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους με αντίστοιχα ρευστοποιήσιμα στοιχεία λόγω ανοικτών υπολοίπων, με αποτέλεσμα να τις στρέφουν προς το factoring.

– Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και οι δυνατότητες που προσφέρει η υιοθέτηση νέων εφαρμογών στον χώρο των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

– Η απελευθέρωση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ενωση δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες factoring που μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες αγορές.

Πού απευθύνεται

Οι βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνονται οι εταιρείες Factoring είναι οι εξής: Εταιρείες τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία, αθλητικά είδη, παιχνίδια, έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός, δερμάτινα είδη, υποδήματα, είδη ταξιδιού, ενδύματα και άλλα έτοιμα προϊόντα, ηλεκτρικές συσκευές, υπηρεσίες (μεταφορές, διαφήμιση, κ.ά.), Χημικά και παράγωγα αυτών, ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εκδόσεις – εκτυπώσεις, χαρτικά είδη, κεραμικά είδη, διάφορες δραστηριότητες χονδρικού και λιανικού εμπορίου (π.χ. super market) και «κυκλικές βιομηχανίες» παραγωγής που χρειάζονται εγγυητικές για τις προμήθειες πρώτων υλών από το εξωτερικό.

Τα πλεονεκτήματα

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μία επιχείρηση η χρήση της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι:

– Παροχή κεφαλαιακής ρευστότητας προς την επιχείρηση αμέσως μετά την παράδοση του εμπορεύματος.

– Η μεγάλη βάση δεδομένων την οποία έχει στη διάθεσή του ο Factor, εξασφαλίζει τον προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων του κάθε πελάτη ούτως ώστε να μπορεί να προειδοποιηθεί έγκαιρα η συναλλασσόμενη εταιρεία.

– Μειώνει σημαντικά το ύψος των ανείσπρακτων απαιτήσεων των εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα σημαντική είναι η συρρίκνωση του κινδύνου μη εξόφλησης των υποχρεώσεων.

– Συμβάλλει έμμεσα στην αύξηση του όγκου των πωλήσεων, μέσω της απελευθέρωσης ανθρώπινων πόρων.

– Βελτιώνει κατά πολύ την εικόνα του ισολογισμού μιας εταιρείας καθώς μειώνονται οι δανειακές υποχρεώσεις και εμφανίζεται αυξημένη ρευστότητα.

– Μειώνεται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης αναφορικά με τη διαχείριση και τη λογιστική παρακολούθηση των εμπορικών απαιτήσεων.

– Προσφέρεται η δυνατότητα παροχής ειδικών εκπτώσεων στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις προμήθειες.