ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντιδρούν οι έμποροι για τη διάρκεια των εκπτώσεων

Ενταση στις σχέσεις του υπουργείου Ανάπτυξης με τους εμπόρους έφερε ο μη περιορισμός της διάρκειας των εκπτώσεων, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί. O Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι θα επανεξετάσει την αναγκαιότητα ή μη της συμμετοχής του σε θεσμοθετημένα όργανα του υπουργείου Ανάπτυξης στα οποία μέχρι σήμερα συμμετέχει μετά την αθέτηση των δεσμεύσεών του. Σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το υπουργείο Ανάπτυξης είχε συμφωνήσει με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων για κάθε χρόνο και μόνιμα από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου έπειτα από σχετική απόφαση ειδικής επιτροπής που είχε συστήσει για το θέμα αυτό. H επιτροπή, συνεχίζει, είχε καταλήξει και το υπουργείο Ανάπτυξης είχε συμφωνήσει ότι χωρίς σταθερές και από τα πριν γνωστές ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εκπτώσεων η αγορά κλυδωνίζεται από αθέμιτες πρακτικές και παντοειδή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Στο ίδιο δε συμπέρασμα είχαν καταλήξει και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Ωστόσο το υπουργείο, υπαναχωρώντας από τις αρχικές του δεσμεύσεις, ανακοίνωσε ότι φέτος οι εκπτώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 29 Φεβρουαρίου. O Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών πιστεύει ότι «η αθέτηση των δεσμεύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης με τον τρόπο και στον χρόνο που εκδηλώνεται ναρκοθετεί την ομαλή λειτορυγία της αγοράς, ακόμη απειλεί τις θεσμικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται και πλήττει τα συμφέροντα του καταναλωτή».