ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Οδηγία για τα Ενημερωτικά Δελτία

Η ανεξάρτητη Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR) υπέβαλλε χθες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τρίτο και τελικό μέρος εισήγησής της για την Οδηγία για τα Ενημερωτικά Δελτία. Η εισήγηση αυτή ακολουθεί την ευρεία διαβούλευση της CESR με την αγορά για την ελάχιστη πληροφόρηση που θα πρέπει να παρέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η τελική εισήγηση της CESR προς την Ε.Ε περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προσθήκη νέων ενημερωτικών πινάκων, τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία της κάθε επιχείρισης καθώς και τη δημοσίευση διαφημίσεων.