ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροαπαλλαγές ασφαλιζομένων

Κόντρα στη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση, που σε ποσοστό 70% δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να συνάψουν ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, οι εκπρόσωποι της αγοράς θέτουν ως στόχο της επόμενης τριετίας τον διπλασιασμό της παραγωγής. H επίτευξη του στόχου προϋποθέτει, όπως σημειώνουν, τόσο την επέκταση των φορολογικών απαλλαγών και την κατάργηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, όσο και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσα από την αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου.