ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρηματικότητα χωρίς σύνορα στην E.E.

Την ελεύθερη δραστηριοποίηση επαγγελματιών, επιχειρηματιών και εμπόρων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με ελάχιστες διαδικασίες και κανένα περιορισμό, προβλέπει νέα κοινοτική οδηγία.

Αφορά τομείς όπως το εμπόριο και ιδίως το λιανικό, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η οικοδομή και ο τουρισμός, αλλά και η πληροφορική, η διαφήμιση, η ενοικίαση αυτοκινήτων, η εύρεση θέσεων εργασίας, οι ασφαλίσεις και τα οπτικοακουστικά. Επίσης περιλαμβάνονται ελεύθερα επαγγέλματα, όπως γιατροί και δικηγόροι ή λογιστές και φοροτεχνικοί. Φυσικά, καλύπτονται όλα τα ανωτέρω είτε παρέχονται αυτοπροσώπως είτε εξ αποστάσεως, όπως μέσω του Ιντερνετ. Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνονται ορισμένοι τομείς, όπως τα τυχερά παιχνίδια, οι χρηματαποστολές και η είσπραξη φορολογικών χρεών, για τους οποίους θα υπάρξουν μέχρι το 2010 άλλες ρυθμίσεις. Εξαιρούνται επίσης οι τομείς που ήδη καλύπτονται από άλλες οδηγίες, των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Καταργείται η υποχρέωση εγκατάστασης σε ένα κράτος-μέλος για την ανάπτυξη της οιασδήποτε δραστηριότητας που καλύπτει η οδηγία, καθώς και άλλοι περιορισμοί ως προς την εθνικότητα αυτών που ασκούν την κάθε δραστηριότητα ή ακόμα και οι μελέτες σκοπιμότητος που επιβάλλουν ορισμένα κράτη ώστε να βεβαιωθεί η ύπαρξη οικονομικής ή άλλης ανάγκης πριν επιτραπεί η λειτουργία ξένης επιχείρησης. Επίσης, καταργούνται οι ποικίλες «χρονοβόρες, πολύπλοκες και δαπανηρές» γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητος, καθώς θα εφαρμοστεί εναίο πλαίσιο κανόνων, με στόχο μεταξύ άλλων τον δραστικό περιορισμό των απαιτούμενων εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Ετσι, αν ένας επαγγελματίας ή μια επιχείρηση λειτουργεί νομίμως σε ένα κράτος-μέλος θα μπορεί να παράσχει ελευθερα τις ίδιες υπηρεσίες σε οιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς να υποβάλλεται σε κάθε λογής πρόσθετους εθνικούς όρους και κανόνες. Αντιστρόφως, οι καταναλωτές αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη, χωρίς να απαιτείται κάποια έγκριση από το δικό τους κράτος και χωρίς δυσμενή φορολογική μεταχείριση.