ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με φοροαπαλλαγές η τουριστική αξιοποίηση των ακινήτων της Εκκλησίας

Ευνοϊκές διατάξεις για την Εκκλησία της Ελλάδος και τις Ιερές Μονές που διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις κατάλληλες για τουριστική εκμετάλλευση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και του Θερμαλισμού, ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης A. Τσοχατζόπουλος.

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις των εκτάσεων που προτίθεται η Εκκλησία της Ελλάδος και οι Ιερές Μονές να αξιοποιήσουν τουριστικά θα εντάσσονται στο ευνοϊκό καθεστώς των φοροαπαλλαγών που ισχύουν για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτήσιας του EOT, καθώς και ακινήτων που διαχειρίζεται η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου.

Εξάλλου, σε άλλα σημεία του σχεδίου νόμου γίνονται οι εξής ρυθμίσεις:

– Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και την επιθεώρηση των έργων ειδικής τουριστικής υποδομής της χώρας.

– Δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων Β΄ κατηγορίας και κάτω, του νομού Αττικής, των όμορων νομών και των τεσσάρων ολυμπιακών πόλεων, με τη χορήγηση 3.000 ευρώ ανά δωμάτιο. Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 28η Φεβρουαρίου 2004 και η ολοκλήρωση των έργων μέχρι 30 Ιουνίου 2004. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού που έχουν γίνει μετά την ψήφιση του Ν. 3057/2002 θεωρούνται επιλέξιμες και μπορούν να επιδοτηθούν.

– Συστήνονται Κέντρα Υποστήριξης Επενδυτών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

– Δίνεται η δυνατότητα έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας ξενοδοχειακών μονάδων Α και ΑΑ κατηγορίας, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάστασή τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν χαρακτηριστεί επενδύσεις μείζονος σημασίας, βρίσκονται σε ΠΟΤΑ, σε γήπεδα άνω των 45 στρεμμάτων, έχουν δημιουργηθεί με κεφάλαια εξωτερικού σε ποσοστό άνω του 50% της επένδυσης, τα αρχικά αρχιτεκτονικά τους σχέδια έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Περιφέρεια ή τον ΕΟΤ και δεν βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού, χείμαρρο ή δασική έκταση.

– Ορίζονται νέες εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, με την επωνυμία «πρότυπα κέντρα τουριστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων», στις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα ένταξής τους στον Αναπτυξιακό.

– Εναρμονίζεται η νομοθεσία των ΠΟΤΑ με αυτήν των ΒΕΠΕ, όσον αφορά φορολογικές απαλλαγές, μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων προς τρίτους κ.ά.

Ιαματικές πηγές

Οσον αφορά στο κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατάργηση της διάκρισης των ιαματικών πηγών σε τουριστικής και τοπικής σημασίας, ενώ ειδική ρύθμιση γίνεται και για το ιαματικό νερό, το οποίο, ως δημόσιο αγαθό, θα ανήκει μόνον στο ελληνικό Δημόσιο.

Η αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων θα μπορεί να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με παραχώρηση της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, θα συσταθεί Διεύθυνση Ιαματικών Πηγών στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού. Τα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού θα διαθέτουν εξοπλισμό και θα επανδρώνονται με προσωπικό συγκεκριμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης. Επίσης, με το σχέδιο νόμου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον συνδυασμό ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και κέντρων αποκατάστασης υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων.

Ταυτόχρονα προβλέπεται, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και λοιπούς φορείς, η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού, διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η διά βίου συνεχής εκπαίδευσή του και προσφέρονται φορολογικά κίνητρα για την ειδίκευση των υπηρετούντων γιατρών στις διάφορες χρήσεις των φυσικών πόρων σε αναγνωρισμένες σχολές του εξωτερικού ή σε διεθνούς φήμης λουτροπόλεις. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες τιμολόγησης του ιαματικού φυσικού πόρου ούτε προβλέπεται η δημιουργία φορέα διανομής εκεί όπου η διαθέσιμη ποσότητα ιαματικού φυσικού πόρου το επιτρέπει. Με το σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας φορέα διανομής, ενώ ορίζεται ενιαία τιμολόγηση του ιαματικού φυσικού πόρου για όσους είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο διανομής και καθορίζονται ενιαία κριτήρια τιμολόγησης.