ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ουραγός στις ξένες επενδύσεις η Ελλάδα…

Στις τελευταίες θέσεις του διεθνούς καταλόγου, που αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, καθιερώνεται η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα αποτελεί τον ουραγό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ καλύτερη θέση έχουν και πολλές πρώην κομμουνιστικές χώρες. Το παράδοξο είναι ότι η ελληνική οικονομία προσελκύει λιγότερες ξένες επενδύσεις τόσο από χώρες με φθηνό κόστος εργασίας, αλλά και από χώρες στις οποίες οι αμοιβές είναι αισθητά υψηλότερες όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Το 2002 οι ξένες άμεσες επενδύσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο 0,3% του ΑΕΠ, από 0,9% το 2001 και 1,4% το 2000.

H εικόνα για τη χώρα μας γίνεται τελείως απογοητευτική όταν συγκριθεί με τα μεγέθη της Ιρλανδίας, «το πρότυπο προς αποφυγήν» όπως έλεγε μέχρι πρόσφατα ο πρωθυπουργός. Το 2000 στην Ιρλανδία οι ξένες επενδύσεις άγγιξαν το 16,4% του ΑΕΠ για να πέσουν στο 6,7% το 2001 και να ανέβουν στο 11,3% το 2002.

Εξαιρετικά επώδυνη είναι και η σύγκριση με την Πορτογαλία, στην οποία οι ξένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν το 2002 στο 3,2% του ΑΕΠ, από 6,1% το 2001 και 6,7% το 2000.