ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία στις ξένες επενδύσεις

Διατηρεί τη θέση του ουραγού όσον αφορά την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, οι ξένες άμεσες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα αποτελούν το 0,3% του ΑΕΠ, από 0,9% το 2001 και 1,4% το 2000. H εικόνα για τη χώρα μας γίνεται τελείως απογοητευτική όταν συγκριθεί με τα μεγέθη της Ιρλανδίας, όπου οι ξένες επενδύσεις άγγιξαν το 11,3% του ΑΕΠ. Επώδυνη είναι και η σύγκριση με την Πορτογαλλία, στην οποία οι ξένες επενδύσεις διαμορφώθηκαν στο 3,2% του ΑΕΠ.