ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία των χαμένων ευκαιριών

Τη χαμένη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας αποκαλύπτει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνεται αύριο στη δημοσιότητα. H ανεξέλεγκτη αύξηση των κρατικών δαπανών και η συνακόλουθη αύξηση του ελλείμματος αλλά και του δημοσίου χρέους προκαλούν κινδύνους που ενισχύονται εξαιτίας του αυξανόμενου κόστους του ασφαλιστικού συστήματος. Ακόμα, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης, που οφείλεται στους πόρους του Γ΄ ΚΠΣ και στα ολυμπιακά έργα, μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία που χάθηκε. H ελληνική οικονομία, όπως εξηγεί στην έκθεσή της η Επιτροπή, «δεν εκμεταλλεύθηκε τις ευνοϊκές συνθήκες για να αντιμετωπίσει τα δύο βασικά της διαρθρωτικά προβλήματα: την έλλειψη ανταγωνιστικότητος και τις δημοσιονομικές ανισορροπίες».

Το «υψηλότερο του αναμενομένου» κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, από κοινού με το λεγόμενο «κοινωνικό πακέτο», θα εντείνουν τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και για την Επιτροπή είναι ιδιαίτερα εξοργιστικό ότι η κυβέρνηση επέτρεψε όλα τα τελευταία χρόνια σχετικά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης να περάσουν χωρίς να υπάρξει καμία ουσιαστική απόπειρα μείωσης του δημοσίου χρέους, πέραν της διοχέτευσης προς τον σκοπό αυτόν ορισμένων εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις.

Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή αναγνωρίζει μεν ότι έχει υπάρξει βελτίωση του δείκτη τα τελευταία χρόνια, όμως υπενθυμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας είναι η δεύτερη χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ενωση, κάτι που οφείλεται τόσο στην απροθυμία επενδύσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και στην παταγώδη αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οπως επισημαίνει, υπάρχει απουσία επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών, νωθρότητα ή «έλλειψη δυναμισμού» από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου, την οποία αποδίδει στο πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη γραφειοκρατία γενικότερα. Επιπροσθέτως, η κρίσιμη για τη μείωση του κόστους παραγωγής απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καρκινοβατεί, με αποτέλεσμα να έχει ήδη δρομολογηθεί η παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.