ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι στόχοι της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών για το νέο έτος

H υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και οι νέοι κανόνες της Βασιλείας είναι μεταξύ των εξελίξεων που θα μεταβάλουν σημαντικά το τραπεζικό σύστημα, αλλά οι επερχόμενες μεταβολές δεν εξαντλούνται σε αυτά τα δύο θέματα. Το σύνολο των κοινοτικών οδηγιών που έμμεσα ή άμεσα θα επηρεάσουν την τραπεζική δραστηριότητα, αριθμεί, όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του χθες ο γενικός γραμματέας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών (EET) κ. Χρ. Γκόρτσος, δεκαεννιά νομοθετικές αλλαγές και στόχος των πρωτοβουλιών της EET, για το τρέχον έτος, είναι η υποβοήθηση των ελληνικών τραπεζών στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους.

Οι εξελίξεις στο πολιτικό επίπεδο επιδιώκεται πάντως να μη μεταβάλουν τους σχεδιασμούς της Ενωσης, όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγικού έργου αλλά και σε επίπεδο διαδιακασιών, στον βαθμό που ο πραγραμματισμένος χρόνος διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης του οργάνου προηγείται τυπικά φέτος της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.

Η τελική απόφαση, πάντως, για το κατά πόσο η διαδικασία θα γίνει στον προγραμματισμένο χρόνο, δηλαδή πριν από τις εκλογές ή θα αναβληθεί για μετά τις εκλογές, θα αποφασιστεί εντός της εβδομάδας, κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ο γενικός γραμματέας της Ενωσης επεσήμανε τη ρευστότητα της κατάστασης που συνεπάγονται οι αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η συζήτηση για τα λογιστικά πρότυπα 32 και 39, που αφορούν στις αποτιμήσεις χρεογράφων και περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Αντίθετα, άμεσης εφαρμογής θεωρείται ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αναμένεται να ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός των επόμενων μηνών και οι ελληνικές τράπεζες δεσμεύονται ότι θα προχωρήσουν ταχύτατα στην υιοθέτησή του.

Σε επίπεδο παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, καθοριστικό θέμα, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ κ. Γ. Μούργελας, είναι η επέκταση -στον βαθμό που η Αρχή Προστασίας Δεδομένων το επιτρέψει- της βάσης δεδομένων και με ιστορικά στοιχεία για την έκθεση του κάθε δανειολήπτη στον πιστωτικό κίνδυνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ στο σύστημα παρακολούθησης, που αφορά σε νέα δάνεια έχουν ενταχθεί σχεδόν όλες οι τράπεζες, ενώ σταδιακά εντός του 2004 αναμένεται να ενταχθούν και τα στεγαστικά δάνεια.

Ρύθμιση για τα πανωτόκια

Στη διαγραφή συνολικών οφειλών ύψους 1 δισ. ευρώ οδήγησε η τελευταία ρύθμιση για τα πανωτόκια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών, διαμορφώνοντας τα συνολικά υπόλοιπα αυτής των οφειλών στο 1,8 δισ. ευρώ. Παρά, ωστόσο, τη γενναία αυτή ρύθμιση, ο αριθμός των οφειλετών που ανταποκρίθηκε και προσήλθε σε διακανονονισμό με την τράπεζα, υπήρξε περιορισμένος, καθώς σε σύνολο 21.000 επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, ενημέρωση ζήτησαν 3.500 δανειλήπτες, ενώ σε ρύθμιση προχώρησαν μόλις 640. Αντίστοιχη απροθυμία, σύμφωνα με τα στοιχεία της EET, αποδεικνύουν και τα στοιχεία για τον βαθμό ανταπόκρισης των οφειλετών από αγροτικά δάνεια, καθώς σε σύνολο 25.000, ενημέρωση ζήτησαν 9.000 οφειλέτες, ενώ σε ρύθμιση προχώρησαν 1.200.