ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένο ενδιαφέρον των ασφαλιστικών για επεκτάσεις και νέες άδειες

Εσπευσμένο χαρακτήρα αποκτά η εξασφάλιση της άδειας για σύσταση και λειτουργία ασφαλιστικής εταιρείας ή επέκτασης των ασφαλιστικών εργασιών σε νέους κλάδους, εν όψει της προοπτικής αύξησης των κατώτατων εγγυητικών κεφαλαίων. H αναπροσαρμογή των κατώτατων εγγυητικών ορίων, γίνεται στο πλαίσιο υιοθέτησης κοινοτικής οδηγίας και το σχετικό προεδρικό διάταγμα που επεξεργάστηκε η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκεται ήδη σε τελική φάση.

Το αυξημένο ενδιαφέρον των ασφαλιστικών εταιρειών που προσδοκούν στην επέκταση των εργασιών ή στην εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία νέας εταιρείας, ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, υιοθετείται επί το αυστηρότερον, καθώς ειδικά για αυτές τις κατηγορίες, επιβάλει την άμεση προσαρμογή στα αυξημένα όρια που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης που συνεδριάζει αύριο Παρασκευή, καλείται να εξετάσει τα αιτήματα ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η General Unioγια χορήγηση άδειας, σύστασης και λειτουργίας της Γενικής Υγείας, παράλληλα με το αίτημα επέκτασης των εργασιών της. Αντίστοιχο αίτημα χορήγησης άδειας έχει υποβάλλει και η εταιρεία CIC, που εμφανίζεται ως ασφαλιστική ελληνικών συμφερόντων με ξένα κεφάλαια, καθώς και η ασφαλιστική Omega, που ελέγχεται από την ομώνυμη τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης, υπήρξε μέχρι σήμερα εξαιρετικά φειδωλή στη χορήγηση νέων αδειών, εξαντλώντας σε αρκετές περιπτώσεις την αυστηρότητά της, στο βαθμό που οι συνθήκες, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, επέβαλε την πολύ προσεκτική εξέταση ανάλογων αιτημάτων. Ανάλογη πολιτική εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει και το προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη της τις επερχόμενες αλλαγές που θα προέλθουν από την οριστικοποίηση του νέου προεδρικού διατάγματος, που θα τεθεί σε ισχύ άμεσα με την ψήφισή του.

Μέσα από την ισχύ των νέων κατώτατων εγγυητικών ορίων, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (από 1,2 εκατομμύρια ευρώ που ισχύει σήμερα και 3 εκατομμύρια ευρώ που επιβάλλει η κοινοτική οδηγία), αρκετές εταιρείες θα χρειαστούν να συγχωνευθούν ή να μεταβιβάσουν το χαρτοφυλάκιό τους, λόγω αδυναμίας κάλυψης των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή αυτή για τις ήδη λειτουργούσες εταιρείες θα γίνει σε δύο χρονικά στάδια, με υποχρέωση κάλυψης των 3 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2005 και των υπολοίπων 3 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2007, διάκριση που δεν θα ισχύσει για τις νέες εταιρείες και αυτές που θα ζητήσουν επέκταση των εργασιών, οι οποίες θα υποχρεωθούν σε άμεση κάλυψη των ελάχιστων εγγυητικών κεφαλαίων. Ανάλογο είναι άλλωστε και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, αλλά και οι προθεσμίες που απαιτούνται για την κάλυψή του, για όσες ασφαλιστικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής.