ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Ευρωδικαστήριο πάλι η Ελλάδα για μη εναρμόνιση ασφαλιστικής νομοθεσίας

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο κρίσιμου συστατικού της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ασφαλιστικών εταιρειών, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε χθες στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για οδηγία που ρυθμίζει και εναρμονίζει πανευρωπαϊκά τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται μετά την πτώχευση ασφαλιστικής εταιρείας, ιδίως δε την προστασία των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Προβλέπεται, δε, συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση πτώχευσης εταιρείας που δραστηριοποιείται πανευρωπαϊκά, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται ενιαία διαδικασία εκκαθάρισης με βάση την πτωχευτική νομοθεσία του κράτους στο οποίο εδρεύει η εταιρεία αυτή, ανεξαρτήτως του πού δραστηριοποιείται.

Ωστόσο, οκτώ από τα δεκαπέντε κράτη-μέλη, η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Βρετανία, δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, με συνέπεια να κινηθεί η διαδικασία παραπομπής τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.