ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλειδί» οι καλύτερες ποιοτικά χρονιές

Ο βασικότερος παράγοντας της μελλοντικής διαμόρφωσης της τιμής ενός κρασιού είναι η ποιότητα της χρονιάς παραγωγής του. Λιγότερες από τρεις χρονιές κάθε δεκαετία παράγουν κρασί υψηλής ποιότητας, το οποίο συνεχίζει να ωριμάζει και να βελτιώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι καλύτερες ποιοτικά χρονιές έχουν προσφέρει μέχρι τώρα τις υψηλότερες αποδόσεις, ακόμα και μεταξύ κρασιών τα οποία προέρχονται από το ίδιο Chateau. Στη δυσκολία πρόβλεψης της ποιότητας κάθε χρονιάς οφείλεται και το μεγαλύτερο μέρος της αβεβαιότητας σχετικά με το μελλοντικό επίπεδο των τιμών, καθώς παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες τη χρονιά παραγωγής παίζουν σημαντικό ρόλο, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και η διαδικασία ωρίμασης του κρασιού.

Πράγματι, κάθε κρασί ωριμάζει με διαφορετικό τρόπο και είναι σύνηθες το φαινόμενο να σημειωθεί υπερβολική άνοδος των τιμών eprimeur λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και να ακολουθήσει η μείωση τους εάν κατά την ωρίμαση του κρασιού διαψευθούν οι προσδοκίες σχετικά με την ποιότητά του.

Αντίστοιχα με την περίπτωση των υπερτιμημένων eprimeur κρασιών, το ίδια συχνά η βελτίωση κατά την ωρίμαση μιας υποτιμημένης χρονιάς οδηγεί σε σημαντικές υπεραποδόσεις για τους επενδυτές.