ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλό απόθεμα μαύρου χρυσού

Τις εκτιμήσεις για υψηλό απόθεμα πετρελαίου στον Πρίνο έρχεται να επιβεβαιώσει η Regal Pe-tro-leum Plc. Μάλιστα, αφήνει να εννοηθεί ότι οι εκτιμήσεις για αποθέματα 227 εκατ. βαρελιών μπορεί να επαληθευθούν σύντομα από αναλύσεις.