ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικά μέτρα υπέρ των μικρών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών εξήγγειλε ο Γ. Παπανδρέου

Φορολογικά μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και τους συνεταιρισμούς εξήγγειλε χθες στην Αρτα ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου. Οι εξαγγελίες περιλαμβάνουν τη φορολογία των μικρών επιχειρήσεων με ετήσιες αγορές έως 100.000 ευρώ, με βάση βιβλίο αγορών, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις που συνενώνονται θα καταβάλουν 10% λιγότερο φόρο τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της νέας εταιρείας που θα προκύπτει. Οσον αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, προαναγγέλλεται η μείωση της φορολογίας τους από 35% που είναι σήμερα να μειωθεί σταδιακά σε 25%. Οπως επισημαίνεται, μάλιστα, το μέτρο αυτό δεν αφορά μόνον τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά επεκτείνεται και σε συνεταιρισμούς που λειτουργούν στα αστικά κέντρα όπως οι συνεταιρισμοί υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, επιπλοποιών, φαρμακοποιών και στο λιανικό εμπόριο.

Η επιστροφή στο βιβλίο αγορών, όσον αφορά τη φορολογία των μικρών επιχειρήσεων, γίνεται με την αιτιολογία ότι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η φορολογική βεβαιότητα, ενώ τόσο η καταβολή ΦΠΑ όσο και ο φόρος εισοδήματος υπολογίζονται με βάση έναν αντικειμενικό συντελεστή. H ρύθμιση, σύμφωνα με τον κ. Παπανδρέου, αφορά σε επιχειρήσεις με ετήσιες αγορές μέχρι 100.000 ευρώ και εφόσον οι αγορές τους δεν έχουν υπερβεί αυτό το ποσό τα τρία τελευταία χρόνια. Αφορά επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών και ορισμένες παροχής υπηρεσιών όπως οι καφετέριες, τα εστιατόρια κ.λπ. Εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς για τρία χρόνια, προαιρετικά, έπειτα από αίτησή τους στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Τα καθαρά κέρδη θα προσδιορίζονται με τον πολλαπλασιασμό των αγορών με τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους επί των αγορών, όπως προβλέπεται για κάθε επένδυση. O φόρος εισοδήματος θα προσδιορίζεται με την κλίμακα και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 300 ευρώ. Επίσης τα ακαθάριστα έσοδα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΦΠΑ προσδιορίζονται με βάση το ύψος των αγορών επί τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους προσαυξημένο κατά 30%. Από τον οφειλόμενο ΦΠΑ εκπίπτει ο ΦΠΑ τυχόν επενδύσεων.

Οσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα για τη συγχώνευση μικρών επιχειρήσεων, επεκτείνονται στις O.E., E.E και ατομικές επιχειρήσεις τα κίνητρα που ισχύουν για τη συγχώνευση ΕΠΕ και A.E. Τα κίνητρα αυτά είναι η απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας, από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων και η μείωση του συντελεστή 10% στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της νέας επιχείρησης. Επιπλέον, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που συγχωνεύονται καθιερώνεται απαλλαγή από τη φορολογία του 25% των κερδών για μια πενταετία.