ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Ελλάδα είναι όμορφη χώρα για διακοπές αλλά όχι και για μπίζνες…

H κρίση εμπιστοσύνης που απομακρύνει τους ξένους επενδυτές από την Ελλάδα, την καθιστά όμορφη χώρα για διακοπές, όχι όμως για μπίζνες.

Στο διάστημα 1980 – 2002 οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 166%, όταν το ίδιο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση η αύξηση ήταν 1.107%!

H Ελλάδα απέτυχε να εκμεταλλευτεί την είσοδο στην ONE, ώστε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την οικονομία. Το αντίθετο έπραξαν κατά τα φαινόμενα η Πορτογαλία και η Ισπανία, δύο χώρες στις οποίες η αύξηση των ξένων επενδύσεων ήταν (στο προαναφερόμενο διάστημα) αντίστοιχα 1.100% και 4.136%…

Οι εξελίξεις δείχνουν ότι το 2003 θα καταγραφεί ως η χειρότερη χρονιά αναφορικά με τις ξένες επενδύσεις, ξεπερνώντας ακόμα και το 2002 κατά το οποίο οι άμεσες ξένες επενδύσεις υπολογίζονται σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο σε 53 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό το 2002 ανήλθαν σε 700 εκατ. ευρώ, ποσό ενδεικτικό της εξαγωγής επενδύσεων που βιώνει η ελληνική οικονομία.