ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουχτερά πρόστιμα για τα αδήλωτα εισοδήματα από ακίνητα

Στην εφορία θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις, πληρώνοντας βέβαια και τσουχτερά πρόστιμα, 126.483 ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν δήλωσαν εισοδήματα από τα ακίνητα που κατέχουν.

Συγκεκριμένα, από τους 126.483 ιδιοκτήτες, 84.885 δεν δήλωσαν καθόλου εισοδήματα, 17.799 δήλωσαν εισοδήματα μικρότερα από αυτά που προκύπτουν από τις δαπάνες των ενοικιαστών (σημαντικές διαφορές) και 23.799 δεν έκαναν φορολογική δήλωση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών προς τις εφορίες, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί διαφορά ή μη δήλωση εισοδημάτων από ακίνητα, θα καλείται ο ιδιοκτήτης να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση, πληρώνοντας βέβαια και το ανάλογο πρόστιμο. Σε όσες περιπτώσεις δεν υποβληθεί συμπληρωματική ή αρχική δήλωση, θα συνταχθεί περιληπτική έκθεση ελέγχου και θα βεβαιωθούν τα πρόστιμα. Εάν από τον έλεγχο των καταστάσεων προκύψει ότι ο ενοικιαστής έχει δηλώσει λάθος τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και διαπιστώνεται ότι το λάθος έγινε από άγνοια, στις περιπτώσεις αυτές θα αποφεύγεται η επιβολή προστίμων και κυρώσεων χωρίς όμως να παραλείπεται η υπόδειξη και η σύσταση για τη μελλοντική συμμόρφωση του υπόχρεου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ζητεί από τους οικονομικούς επιθεωρητές αλλά και τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να επισπεύσουν τις διαδικασίες καταλογισμού του οφειλόμενου φόρου και κυρίως για τις υποθέσεις με το μεγαλύτερο ποσό των ενοικίων που δεν δηλώθηκε σε σχέση και με το οικογενειακό εισόδημα. Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές θα διενεργήσουν ελέγχους στους υπόλογους ιδιοκτήτες και στις παρελθούσες δηλώσεις εισοδήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποκρύψει εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων.

Οσον αφορά στις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος, οι ενοικιαστές καθώς και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού το πληροφορικό σύστημα TAXIS θα εντοπίζει αυτόματα κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης τα λανθασμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι δηλώσουν ανύπαρκτους ΑΦΜ ιδιοκτητών ή δεν δηλωθούν τα εισοδήματα από ενοίκια, θα εντοπίζονται αυτομάτως κατά την εκκαθάριση και η δήλωσή τους θα επιστρέφεται στη ΔΟΥ όπου ανήκουν προκειμένου να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι σε λίγες ημέρες η γενική γραμματεία πληροφορικών συστημάτων ξεκινά τις διασταυρώσεις στοιχείων των δηλούμενων I.X. επιβατηγών αυτοκινήτων.