ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτελικός διαχειριστής το Δημόσιο

H προώθηση του προγράμματος Στέγασης των Δημοσίων Υπηρεσιών για την καλύτερη και αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών του δημόσιου τομέα και η ένταξη τής υπό σύσταση Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ) στο Χρηματιστήριο αποτελούν τους βασικούς στόχους της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) για το 2004. Το πρόγραμμα της ΚΕΔ θα εξελιχθεί με βασικό στόχο την ποιοτική και αποτελεσματική κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Δημοσίου με την όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του δημοσίου χρέους και του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, καθηγητή κ. Γ. Χρήστου, το μέγεθος του προγράμματος, που εκτιμάται σε 2 δισ. ευρώ στην τετραετία 2003-2007, καθιστά αναγκαία τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. «Για τον λόγο αυτόν η ΚΕΔ προωθεί την επέκταση του θεσμού της αυτοχρηματοδότησης και της εφαρμογής Συμβάσεων Δημόσιας Ιδιωτικής Συνεργασίας (Public Private Partnership) στα προγράμματα στέγασης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου. H εξασφάλιση της αυτοχρηματοδότησης του Προγράμματος Στέγασης και η ενεργοποίηση των διαχειριστικών και χρηματοδοτικών ικανοτήτων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας θα οδηγήσει σε μετεξέλιξη του Δημοσίου από απλό κατασκευαστή – ιδιοκτήτη ακινήτων σε επιτελικό διαχειριστή. Για την επιτυχή εφαρμογή του εγχειρήματος, η ΚΕΔ προσέλαβε ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο τις εταιρείες BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK A.G., ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. και LAMBERT – SMITH – HAMPTON, που θα την υποστηρίξουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην εφαρμογή των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔ προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της κατασκευής της Ακαδημίας του Λιμενικού Σώματος στην Αλεξανδρούπολη. Το έργο αναπτύσσεται σε έκταση 150 στρεμμάτων και προβλέπει την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων 40.000 τ.μ. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμμετείχαν οι εταιρείες J&P Αβαξ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Lamda Develoment, Μέτων και Ευκλείδης, Θεμελιοδομή, Δομική Κρήτης και Καραγιάννης και Ελληνική Τεχνοδομική. Στη διάρκεια του 2004 θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης και υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης. Ερωτώμενος για το αν η ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης στις επικείμενες εκλογές επηρεάζει ή ακυρώνει το πρόγραμμα της ΚΕΔ, ο κ. Χρήστου τόνισε ότι η αποδοτική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό είναι πέρα από πρόσωπα, καθώς ο κάθε υπουργός Οικονομίας θα επιθυμούσε κάτι τέτοιο.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους η ΚΕΔ ολοκλήρωσε τη δημιουργία του μητρώου της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει 70.000 ακίνητα. Κατά τον κ. Χρήστου, η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για την ακίνητη περιουσία του δημόσιου τομέα αποτελεί το πρώτο βήμα για την ουσιαστική αξιοποίησή της, καθώς «δεν μπορείς να αξιοποιήσεις κάτι που δεν γνωρίζεις ότι κατέχεις», όπως χαρακτηριστικά είπε. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και κατόπιν εντολής του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η ΚΕΔ έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των ΔΕΚΟ. Μάλιστα, η ΚΕΔ βρίσκεται σε συζητήσεις με αρκετές μη εισηγμένες ΔΕΚΟ για την εκχώρηση ακινήτων τους στην υπό σύσταση ΕΕΑΠ ή στη σύσταση δικής τους ΕΕΑΠ εφ’ όσον το εύρος και η αξία των ακινήτων τους καθιστούν δυνατό κάτι τέτοιο.

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση της ΕΕΑΠ, τα όποια νομοθετικά προβλήματα για τη μεταβίβαση των ακινήτων του Δημοσίου σε θυγατρική της ΚΕΔ ξεπεράστηκαν και πλέον το σχέδιο εισέρχεται στην τελική του φάση. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΠ έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται 24 εμπορικά ακίνητα, καθώς και ακίνητα που στεγάζουν περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, συνολικής αξίας της τάξης των 86 εκατ. ευρώ πλέον των μετρητών που προβλέπει ο Νόμος (περίπου 14 εκατ. ευρώ). Τα μετρητά θα προσφερθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και την Τράπεζα Αττικής. Η συμμετοχή του ΤΠ&Δ ανέρχεται στο ποσό των 10 εκατ. ευρώ και της Τράπεζας Αττικής στο υπόλοιπο 4 εκατ. ευρώ.

Στη διάρκεια του 2003 ολοκληρώθηκαν έργα όπως τα κτίρια του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρωθεί η παράδοση ενός σημαντικού αριθμού περιφερειακών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (ΔΟΥ, τελωνεία κ.λπ.), του υπουργείου Εξωτερικών (πρεσβείες κ.λπ.) και του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Εργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με προοπτική να ολοκληρωθούν στο τρέχον έτος είναι το κτίριο του ΥΠΕΧΩΔΕ, το υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Επιπροσθέτως, σε εξέλιξη βρίσκονται 10 Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, 11 Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών, 2 πρεσβείες και η στέγαση άλλων φορέων του Δημοσίου.