ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 2% η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο του 2003

Αύξηση κατά 2% σημείωσε, σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο του 2003 η βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει ακόμα ότι ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων, Βιομηχανίας, Ηλεκτρισμού – Φυσικού Αερίου – Νερού αυξήθηκε κατά 3,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2002.

Τούτο, όπως διευκρινίζει η ΕΣΥΕ, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2003 ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων, Βιομηχανίας, Ηλεκτρισμού – Φυσικού Αερίου – Νερού κατά 1,7%, έναντι αύξησης 1,4% που είχε σημειωθεί στο πρώτο εννεάμηνο του έτους. H αύξηση κατά 3,9% του Γενικού Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων, Βιομηχανίας, Ηλεκτρισμού – Φυσικού Αερίου – Νερού προήλθε από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών:

– Ο Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων παρουσίασε αύξηση κατά 2,5%.

– Ο Δείκτης Παραγωγής Βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 2%. Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη επηρεάστηκε κατά κύριο λόγο από την αύξηση των δεικτών των παρακάτω επιμέρους κλάδων: Τροφίμων – Ποτών, χημικών προϊόντων, βασικών μετάλλων και κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου.

– Ο Δείκτης Παραγωγής Ηλεκτρισμού – Φυσικού Αερίου – Νερού αυξήθηκε κατά 9,5%. H συγκεκριμένη μεταβολή οφείλεται στη σημαντική αύξηση που καταγράφεται στην παραγωγή και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.

Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ακόμα η ΕΣΥΕ προκύπτει ότι η εξέλιξη της πορείας του μέσου όρου των παραπάνω δεικτών, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2003 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2002, είναι η ακόλουθη:

– Ο Γενικός Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων, Βιομηχανίας, Ηλεκτρισμού – Φυσικού Αερίου – Νερού παρουσιάζει αύξηση κατά 1,7%

– Ο Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων παρουσιάζει μείωση κατά 5,7%

– Ο Δείκτης Παραγωγής Βιομηχανίας παρουσιάζει μείωση κατά 0,3%

– Ο Δείκτης Παραγωγής Ηλεκτρισμού – Φυσικού Αερίου – Νερού παρουσιάζει αύξηση κατά 8,1%.