ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χαμηλά επίπεδα το κόστος ζωής

H Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική αύξηση του ΑΕΠ το έτος 2002 (3,8%) ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο κοινοτικό όρο, ενώ υπολείπεται μόνο της Ιρλανδίας (6,9%). Το κόστος ζωής εμφανίζεται χαμηλό και κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με της Πορτογαλίας. Σε τομεακό επίπεδο καταλαμβάνει την κατώτερη θέση στο κόστος κατοικίας και ύδρευσης/ηλεκτροδότησης, αλλά και εκπαίδευσης, καθώς οι αντίστοιχοι δείκτες κυμαίνονται στις 93 και 57 μονάδες αντίστοιχα.

Καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην E.E. στην ποσοστιαία μεταβολή του συνόλου των απασχολούμενων την περίοδο 1997 – 2001. Διατηρεί τελευταία θέση στη συμμετοχή των γυναικών παραγωγική ηλικίας (15 – 64 ετών) στην παραγωγική διαδικασία. Το μερίδιο απασχολούμενου πληθυσμού ηλικίας 55 – 64 ετών ως προς τον συνολικό πλυθυσμό ηλικίας 55 – 64 ετών είναι μικρότερο από τον μέσο όρο της E.E., ενώ κατά πολύ χαμηλότερο του μέσου κοινοτικού όρου είναι το ποσοστό μερικής απασχόλησης το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό των απασχολουμένων με αυτήν την μορφή εργασίας έναντι της συνολικής απασχόλησης και ανέρχεται στο 4,5% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 18,2%.