ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάσιμος στο 2,0% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο στην Ευρωζώνη

Στο 2,0% εκτιμάται ότι έκλεισε ο πληθωρισμός στη Ζώνη του Ευρώ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, Eurostat. Οι εκτιμήσεις αυτές γίνονται με βάση όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα και κατά τα δύο τελευταία χρόνια η απόκλιση ήταν πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθος που έδωσαν τα πλήρη στοιχεία. O πληθωρισμός ήταν 2,0% και τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, η ανεργία έμεινε σταθερή στο 8,8% τον Δεκέμβριο, ενώ ο όγκος του λιανικού εμπορίου περιορίστηκε κατά 1,6%, σύμφωνα πάντα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat.

H ανεργία ήταν αμετάβλητη σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2003, ενώ ήταν ελαφρά αυξημένη από το 8,6% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2002. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ανεργία ήταν 8,0% τον Δεκέμβριο από επίσης 8,0% τον Νοέμβριο και 7,9% τον Δεκέμβριο του 2002.

Τον Δεκέμβριο του 2003 το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφτηκε στο Λουξεμβούργο (3,9%), την Ολλανδία (4,1% – στοιχεία Νοεμβρίου), την Ιρλανδία (4,5%) και την Αυστρία (11,2%). Αρνητικός «πρωταθλητής» παρέμεινε η Ισπανία με 11,2%. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Ιταλία.

Ανάμεσα στις χώρες που είχαν διαθέσιμα στοιχεία για τους τελευταίους μήνες, δέκα κατέγραψαν αύξηση σε ετήσια βάση, τρεις μείωση και μία καμία μεταβολή. H Ολλανδία (από το 3,0% τον Νοέμβριο του 2002 στο 4,1% τον Νοέμβριο του 2003), η Δανία (από 4,9% στο 6,1%) και το Λουξεμβούργο (από το 3,2% στο 3,9%) είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση. Στην Ιταλία, η ανεργία υποχώρησε στο 8,4% τον Οκτώβριο (μήνας με τα πιο πρόσφατα στοιχεία) από 8,9% τον Οκτώβριο του 2003, στη Βρετανία υποχώρησε στο 4,9% τον Οκτώβριο από το 5,1% τον αντίστοιχο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ στην Ισπανία υποχώρησε στο 11,2% τον Δεκέμβριο από 11,5% τον Δεκέμβριο του 2002. Στη Φινλανδία έμεινε σταθερή στο 9,0%.

Τον Δεκέμβριο του 2003 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2002, η ανεργία των ανδρών στη Ζώνη του Ευρώ αυξήθηκε από το 7,6% στο 7,8% και των γυναικών από το 10,0% στο 10,1%. Στο σύνολο των «15» η ανεργία των ανδρών αυξήθηκε από το 7,1% τον Δεκέμβριο του 2002 στο 7,3% τον Δεκέμβριο του 2003. Στην ίδια περίοδο η ανεργία των γυναικών αυξήθηκε από το 8,8% στο 8,9%.

Τον Δεκέμβριο του 2003, η ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών ήταν 16,6% στη Ζώνη του Ευρώ και 15,4% στους «15», το ίδιο όπως και τον Δεκέμβριο του 2002 και στις δύο ζώνες. Το ποσοστό κυμάνθηκε από 7,0% στην Ολλανδία (Νοέμβριος) έως 26,5% στην Ιταλία (Οκτώβριος).

Στις υπό ένταξη χώρες η ανεργία ήταν 14,1% στο σύνολο (Νοέμβριος, επειδή η Πολωνία δεν έχει πιο πρόσφατα στοιχεία). Αναλυτικά, τα ποσοστά ήταν 7,6% στην Τσεχία, 9,7% στην Εσθονία, 4,8% στην Κύπρο, 10,5% στη Λεττονία, 11,8% στη Λιθουανία, 5,9% στην Ουγγαρία, 8,1% στη Μάλτα, 19,1% στην Πολωνία (στοιχεία Νοεμβρίου), 6,4% στη Σλοβενία και 16,6% στη Σλοβακία.

Η Eurostat εκτιμά ότι 12,3 εκατ. άτομα ήταν άνεργα στη Ζώνη του Ευρώ και 14,2 εκατ. στους «15» τον Δεκέμβριο του 2003. Τον ίδιο μήνα η ανεργία στις ΗΠΑ ήταν 5,7% και στην Ιαπωνία 4,9%.

Αν και ο όγκος των λιανικών πωλήσεων υποχώρησε κατά 1,6% στη Ζώνη του Ευρώ τον Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η πτώση ήταν μόλις 0,1% στο σύνολο των «15». Σε σύγκριση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα η πτώση ήταν 1,9% για τους «12» και 1,0% για τους «15».

Τον Νοέμβριο του 2003 και σε ετήσια σύγκριση ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στην κατηγορία «τρόφιμα, ποτά και καπνός» περιορίστηκε κατά 1,1% στη Ζώνη του Ευρώ και 0,2% στους «15». Ειδικότερα, οι πωλήσεις των τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα υποχώρησε κατά 4,0% στη Ζώνη του Ευρώ και κατά 4,9% στους «15», ενώ οι πωλήσεις σε μη ειδικευμένα καταστήματα συρρικνώθηκαν κατά 1,0% στη Ζώνη του Ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,3% στους «15».

Οι πωλήσεις στον κλάδο εκτός τροφίμων υποχώρησαν κατά 2,1% στη Ζώνη του Ευρώ και κατά 0,1% στους «15». Σημαντικότερη ήταν η πτώση στον κλάδο «υφάσματα, ένδυση και υπόδηση» που ήταν 5,8% για τη Ζώνη του Ευρώ και 1,5% για τους «15», ενώ οι πωλήσεις στα «οικιακά αγαθά» υποχώρησαν κατά 1,3% στη Ζώνη του Ευρώ, αλλά αυξήθηκαν κατά 0,1% στους «15».