ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπλόκο διαρκείας από ΣτΕ στην εισαγωγή της ETA

Αναβλήθηκε για τις 4 Ιουνίου η συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, της υπόθεσης της παραχώρησης στην ΕΤΑ Α.Ε. (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα), μεγάλης έκτασης, στην περιοχή Αλυκές Αναβύσσου (που ανήκει στον ΕΟΤ).

Στη λήψη της απόφασης για την αναβολή συμφώνησαν το Δημόσιο και η ΕΤΑ, καθώς παλαιοί ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί έλαβαν πολύ πρόσφατα (στις 30 Ιανουαρίου) γνώση του περιεχομένου των φακέλων και δεν είχαν χρόνο να προβάλουν τους ισχυρισμούς τους.

Αντίρρηση για την αναβολή είχε μόνον ένας ιδιώτης, ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, αλλά το δικαστήριο, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου εισηγητή (υπό την προεδρία του προέδρου του ΣτΕ κ. Χρ. Γεραρή), αποφάσισε την αναβολή. Η βασική εισηγήτρια της σχετικής με την παραχώρηση της έκτασης στην Ανάβυσσο υπόθεσης της ΕΤΑ, κ. Μαρία Καραμανώφ πρότεινε να συζητηθεί η υπόθεση αυτή, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να συνεκδικασθούν όλες οι υποθέσεις.

Απαιτήσεις επιστροφής

Η απαλλοτριωθείσα έκταση υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για την οποία εγείρονται απαιτήσεις επιστροφής της από τους παλαιούς ιδιοκτήτες και έφθασε ως υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας αφορά σε 338.530 τ.μ. εντός του Κτήματος Αλυκών Αναβύσσου που έχει συνολική έκταση 1.652.426 τ.μ.

Συνολικά 14 πρώην ιδιοκτήτες ακινήτων επί της ανωτέρω αναφερόμενης έκτασης είχαν ζητήσει από τη διοίκηση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα A.E. την άρση της εν λόγω απαλλοτριώσεως λόγω μη συντελέσεως εντός ευλόγου χρόνου του σκοπού δημοσίας ωφελείας για τον οποίο πραγματοποιήθηκε. Ακολούθως, οι 14 αυτοί πρώην ιδιοκτήτες προσέβαλαν με τρεις αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την άρνηση της διοίκησης της εταιρείας να προβεί στην αιτηθείσα ανάκληση.

Ωστόσο, η αναβολή της συζήτησης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν αλλάζει τα δεδομένα που αφορούν τις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να προωθήσει την εισαγωγή της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα A.E. στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό γιατί παραμένει η εκκρεμότητα σε σχέση με την εισήγηση που έχει κάνει η Σύμβουλος της Επικρατείας κ. Μαρία Καραμανώφ, σύμφωνα με την οποία αμφισβητείται, συνολικά, η νομιμότητα των μέχρι σήμερα, κυβερνητικών αποφάσεων για τη λειτουργία της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα A.E. Υπό αυτήν την έννοια παραμένει επισφαλής η οποιαδήποτε σκέψη μπορεί να υπάρχει για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

Ακύρωση διαγωνισμών

Το συγκεκριμένο θέμα βέβαια δεν αφορά μόνο την ETA A.E. η οποία αν γίνει δεκτή η απόφαση θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία της και να ακυρώσει πολλούς εκ των διαγωνισμών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και όλη τη φιλοσοφία που διέπει μέχρι σήμερα την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Για παράδειγμα σύμφωνα με ερμηνείες θα πρέπει να κλείσει οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται σε σχέση με την αξιοποίηση στρατοπέδων -με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα- τα οποία οδηγούνται προς κλείσιμο και οι εκτάσεις που βρίσκονται προέρχονται από απαλλοτριώσεις.

Σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Καραμανώφ ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας της ΕΤΑ A.E. αποκλείει την διά νόμου μεταβίβαση προς αυτήν οιωνδήποτε ακινήτων του Δημοσίου. Οσον αφορά τα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί, θα πρέπει να προσφερθούν στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους και εφόσον αυτοί δεν τα θέλουν, να ενταχθούν στην κατηγορία της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η διάθεση των ακινήτων αυτών θα πρέπει να γίνει με όρους και προϋποθέσεις ασφάλειας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας και όχι με την απ’ ευθείας διά του νόμου προικοδότηση κερδοσκοπικής ιδιωτικής επιχείρησης, όπως χαρακτηρίζει την ΕΤΑ A.E. Για την κ. Καραμανώφ η συμμετοχή του Δημοσίου, μέσω των μετόχων του, στην ΕΤΑ A.E. δεν αντισταθμίζει την απώλεια των ακινήτων που μεταβίβασε στην εταιρεία, καθώς η είσοδος και οι διαπραγματεύσεις των μετοχών αυτών στα διεθνή και ελληνικά χρηματιστήρια καταδεικνύει σαφώς το πόσο απομακρυσμένος και επισφαλής καθίσταται πλέον ο δεσμός του Δημοσίου με τα ακίνητα αυτά.