ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O «μαθηματικός τύπος» προτιμά τις υψηλές προσφορές

Επειδή μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν συμβαίνει τίποτε από τα πιο πάνω θα αναφέρουμε και ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα.

1. Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για το έργο Ανάπλαση Ιεράς Οδού (αστικό τμήμα), όπου οι τιμές δημοπράτησης είχαν πολύ μεγάλο περιθώριο για έκπτωση. H υπηρεσία κατακύρωσε τον σχετικό διαγωνισμό με έκπτωση 15%. Μια τεχνική εταιρεία με σχετική ικανότητα θα είχε κέρδη της τάξεως του 60% πάνω στον τζίρο.

2. ΗΣΑΠ A.E. Για όλα τα έργα ανακαίνισης των σταθμών φρόντισε να τα χαρακτηρίζει ως βιομηχανικά – ενεργειακά, ταυτόχρονα έθετε και άλλους περιορισμούς στη συμμετοχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Οι τιμές δημοπράτησης ήταν όπως προκύπτουν από τα αναλυτικά τιμολόγια. Οι εκπτώσεις με τις πιο πάνω ρυθμίσεις που είχαν επιβάλει οι αρμόδιοι περιορίστηκαν κατά μέσο όρο στο 25% περίπου. Από τον πίνακα που έχει συντάξει ο ίδιος ο ΗΣΑΠ A.E. προκύπτει το ποσό της σύμβασης ανακαίνισης κάθε σταθμού. Δεν γνωρίζω το τελικό ποσό στο οποίο ολοκληρώθηκε το κάθε έργο. Ας σταθεί κάποιος, έστω και μη ειδικός, απέναντι από οποιοδήποτε σταθμό και ας συγκρίνει το κόστος όπως εμφανίζεται στον πίνακα των συμβάσεων και ας το συγκρίνει με το κόστος των γύρω κτιρίων. Θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι με τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν για τις εργασίες ανακαίνισης θα αντιστοιχούσαν στην κατασκευή σε ίση έκταση πολυώροφου κτιρίου με γκαράζ κ.λπ.

3. ΕΥΔΑΠ A.E. Τα ιδιαίτερα τιμολόγια δημοπράτησης των έργων έχουν σε πολλές περιπτώσεις πολλαπλάσιες τιμές από τις τιμές που έχουν αντίστοιχες εργασίες σε άλλες υπηρεσίες είτε του ΥΠΕΧΩΔΕ είτε δημοτικών επιχειρήσεων (π.χ. ΔΕΥΑ Ναυπλίου). Μια μικρή σχετική έρευνα θα μας έδειχνε ότι στη μεν ΕΥΔΑΠ A.E. οι διαγωνισμοί αναδεικνύουν αναδόχους με εκπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κάτω του 10%, ενώ στις ΔΕΥΑ έχουμε εκπτώσεις της τάξεως του 40%. Φαίνεται δε πως οι αρμόδιοι της ΕΥΔΑΠ A.E., με την τακτική που εφαρμόζουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δεν αντελήφθησαν ότι οι 200 περίπου επιχειρήσεις που «κατερχόμεθα» στους διαγωνισμούς δεν συναγωνιζόμεθα.

Ο κατάλογος δεν έχει αρχή και τέλος. Το δυστύχημα είναι ότι όλα γίνονται με βάση τη νομοθεσία που δομήθηκε σιγά σιγά από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα πιο πάνω αποτελούν τον κανόνα στις δημοπρασίες δημοσίων έργων, το αντίθετο αποτελεί πλέον την εξαίρεση.