ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα σειρά λαϊκών ομολόγων από το υπουργείο Οικονομικών

Στην έκδοση νέας σειράς λαϊκών ομολόγων με επιτόκιο 3,6%, προχωρεί από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Οικονομικών.

Οι εγγραφές για την απόκτηση των συγκεκριμένων τίτλων θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 20 Φερβουαρίου και πραγματοποιούνται στις τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις χρηματιστηριακές εταιρείες.

Από το υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζονταν χθες ότι οι νέοι ενδιαφερόμενοι, (όσοι δεν συμμετείχαν σε προηγούμενη έκδοση) θα πρέπει προηγουμένως να ανοίξουν μερίδα στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ). Οι επενδυτές θα δηλώνουν υποχρεωτικά στις τράπεζες (κατά τη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής):

– Το ΑΦΜ τους.

– Τη χώρα προέλευσης του ΑΦΜ τους.

– Τον Χειριστή τους στο ΣΑΤ.

– Τη Μερίδα και το Λογαριασμό τους στο ΣΑΤ.

– Την ποσότητα τίτλων για την οποία επιθυμούν να εγγραφούν.

Τα Ειδικά Αποταμιευτικά Ομόλογα εκδίδονται με ονομαστική αξία 100 ευρώ, ενώ οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000 ευρώ με ανώτατο όριο διάθεσης για κάθε επενδυτή, τα 10.000 ευρώ ανά έκδοση. Στην περίπτωση που η ζήτηση υπερκαλύψει το ποσό που διατίθεται, η κατανομή τους θα γίνει αναλογικά.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται μόνο μία φορά, για ποσό άνω των 10.000 ευρώ και θα δηλώνει τον ΑΦΜ του. Εάν διαπιστωθούν πολλαπλές εγγραφές με τον ίδιο ΑΦΜ για συνολικό ποσό άνω των 10.000 ευρώ ο συγκεκριμένος επενδυτής θα αποκλείεται από τη δημόσια εγγραφή.

Η απόδοση των λαϊκών ομολόγων είναι αφορολόγητη, εφόσον διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, ενώ στην περίπτωση που ρευστοποιηθούν νωρίτερα, οι τόκοι τους θα φορολογηθούν με συντελεστή 10%.