ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσπάθεια ελαχιστοποίησης απωλειών στη μάχη του ευρω–προϋπολογισμού

Ενας πολύμηνος και σκληρός διαπραγματευτικός μαραθώνιος, για τον περιορισμό των απωλειών κοινοτικών πόρων που θα εισπράξει η Ελλάδα και άλλες χώρες τα επόμενα χρόνια, αρχίζει σήμερα στο Στρασβούργο. H Κομισιόν παρουσιάζει εκεί τις προτάσεις της για τον κοινοτικό προϋπολογισμό της περιόδου 2007 – 2013. H πρόταση θα αφορά το σύνολο των κονδυλίων και την κατανομή τους σε τομείς δράσης, ενώ ο καταμερισμός ανάμεσα στις χώρες θα οριστικοποιηθεί μέχρι το 2006. Πρώτο πεδίο διαπραγμάτευσης αποτελεί το ύψος του προϋπολογισμού. H Κομισιόν αναμένεται να προτείνει τη σταδιακή του αύξηση από το 1% του κοινοτικού ΑΕΠ σήμερα στο 1,23% το 2013. Στο αντίποδα βρίσκεται η πρόταση 6 χωρών – αιμοδοτριών του κοινοτικού προϋπολογισμού να μην υπάρξει καμία ποσοστιαία αύξηση.

Οι ελληνικές αγωνίες εστιάζονται κυρίως στο δεύτερο πεδίο διαπραγμάτευσης, την κατανομή μεταξύ των χωρών, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρξει σαφής στροφή των διαρθρωτικών κονδυλίων προς τα δέκα νέα μέλη της Ε.Ε.

Βασική πηγή ελληνικής αβεβαιότητας είναι το γεγονός ότι περιφέρειες της χώρας, όπως η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα, υπερβαίνουν το 75% του κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που αποτελεί κριτήριο για προνομιακές κοινοτικές ενισχύσεις.