ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισότητα φύλων και στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων

Αποτέλεσμα εσπευσμένης διαδικασίας αλλά και παραπλανητικής προσέγγισης για τα θέματα της ισότητας των δύο φύλων, θεωρούν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές τη νέα Οδηγία «για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες», που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Οδηγία αποτέλεσε πρωτοβουλία της επιτρόπου κ. A. Διαμαντοπούλου και προβλέπει την κατάργηση του κριτηρίου του φύλλου, ως παραμέτρου στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων.

Αν και η σχετική Οδηγία, που βρήκε την υποστήριξη της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμφανίζεται ως προστατευτικός μηχανισμός υπέρ των γυναικών, στην πραγματικότητα εισάγει μια ισοπεδωτική προσέγγιση και σε καμιά περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στη μείωση των ασφαλίστρων. Αντίθετα, όπως σημειώνουν, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι αυτό της αύξησης των ασφαλίστρων σε ορισμένους κλάδους, όπως αυτός του αυτοκινήτου, καθώς οι γυναίκες, ως πιο συντηρητικοί οδηγοί, φέρονται να ευνοούνται, τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν παραμετρική τιμολόγηση. Στον κλάδο ζωής το κριτήριο του φύλου αποτελεί μια πρόσθετη παράμετρο που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τη σύνταξη των πινάκων θνησιμότητας. Στον βαθμό που το προσδόκιμο όριο ζωής των γυναικών είναι υψηλότερο από αυτό των ανδρών, το ασφάλιστρο που πληρώνουν οι γυναίκες είναι υψηλότερο, αλλά η προοπτική εξομείωσης είναι πιθανότερο ότι θα συμπαρασύρει σε αύξηση και τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι άνδρες, παρά θα συμβάλει στη μείωση των ασφαλίστρων για τις γυναίκες.

Ανεξάρτητα, πάντως, από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η Οδηγία για κάθε κλάδο ασφάλισης ξεχωριστά, η ουσία είναι ότι, με τον τρόπο αυτό αίρεται ένας βασικός μηχανισμός για την αντικειμενική τιμολόγηση του ασφαλιστικού προϊόντος και υιοθετείται μια ισοπεδωτική προσέγγιση που δεν ανταποκρίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. H ίδια η αιτιολογική έκθεση άλλωστε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκρούει τη διαφοροποίηση που ακολουθούν πολλές ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες, με γενικόλογα μάλλον επιχειρήματα, μεταξύ των οποίων το ότι, άλλες παράμετροι, όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, η απασχόληση, η περιοχή, το κάπνισμα και οι διατροφικές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη σχέση στον καθορισμό του προσδόκιμου ζωής.

Η ερμηνεία που αποδίδεται στο να υπερισχύσει τελικώς η πρόταση της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι η Οδηγία δεν είναι μεταξύ αυτών που αποτέλεσαν αντικείμενο εξαντλητικής συζήτησης, όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις, έχει να κάνει κυρίως με τον τύπο της υπόθεσης και όχι με την ουσία της, καθώς προβλήθηκε ως πρωτοβουλία προώθησης της ισότητας των δύο φύλων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επέδειξε αντίστοιχη σπουδή, στο θέμα της Οδηγίας για την ισότητα των δύο φύλων στα θέματα της διαφήμισης, με το αιτιολογικό ότι μπορεί με τον τρόπο αυτό να θιγεί η ελευθερία του Τύπου.