ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρηση συγχωνεύσεων – εξαγορών το 2003

H ανάγκη έντονης συγκέντρωσης και αναδιάρθρωσης σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως της τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, των τροφίμων και ποτών, της χαλυβουργίας και των ιχθυοκαλλιεργειών, θα επηρεάσει περαιτέρω τον χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, εκτιμά στην ετήσια έκθεσή του για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα, το 2003, ο διεθνής οίκος ΡriceWaterhouseCoopers.

Το 2003 δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερη κινητικότητα στον χώρο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, με τις συναλλαγές να φθάνουν μόλις τις 169 -παρουσιάζοντας μείωση κατά 48% σε σχέση με το 2002- και με ποιοτικές διαφορές σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των συναλλαγών.

Ενας σημαντικός αριθμός συγχωνεύσεων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιοργάνωσης ομίλων εταιρειών, υποδηλώνοντας την τάση για εξορθολογισμό της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τους.

Επίσης ένας μεγάλος αριθμός συναλλαγών αφορά εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα, οι οποίες οφείλονταν σε αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και στα κίνητρα που περιέχονταν μέσα από αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου το 65% του συνόλου των αγοραστριών εταιρειών είχε κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 50 εκατ. ευρώ, ενώ το 30% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από ιδιαίτερα μεγάλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών με κύκλο εργασιών άνω των 300 εκατ. ευρώ, ποσοστό αυξημένο κατά 23% σε σχέση με αυτό του 2002. Το 50% των συναλλαγών του 2003 αποσκοπούσε στην απόκτηση ελέγχου της εταιρείας-στόχου και μόλις το 24% οδήγησε σε μειοψηφική συμμετοχή.

Οι κλάδοι με τη σημαντικότερη δραστηριότητα είναι ο τραπεζικός με επίκεντρο τις απορροφήσεις εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (17% του συνόλου των συναλλαγών), της τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών (13% του συνόλου των συναλλαγών) και τροφίμων και ποτών.

Η πιο σημαντική συναλλαγή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το 2004, κατά την Pricewaterhouse, είναι η ιδιωτικοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ οι συναλλαγές στον κλάδο της ενέργειας εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά των πετρελαιοειδών, οδηγούμενες κυρίως από τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των ΕΛ.ΠΕ.

Από τους υπόλοιπους κλάδους, στον τομέα του λιανεμπορίου και κυρίως των ηλεκτρικών ειδών αναμένεται σημαντική δραστηριότητα τα επόμενα δύο χρόνια, ενδιαφέρουσες εξελίξεις αναμένονται στην ακτοπλοΐα με αφετηρία τον υψηλό δανεισμό, που θα οδηγήσει σε αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών ή εταιρικών συμμαχιών.

Προβληματικές επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της έρευνας στις προβληματικές επιχειρήσεις και τις στρατηγικές διάσωσής τους. Το 2003 σημειώθηκε ένας σημαντικός αριθμός πτωχεύσεων εταιρειών, ενώ υπάρχουν ακόμα αρκετές προβληματικές επιχειρήσεις, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία.

Αντίθετα με την αντίληψη που συχνά επικρατεί για τη διάσωση προβληματικών εταιρειών, δεν επαρκεί μόνο η άντληση κεφαλαίων, υπογραμμίζεται στην έρευνα.

Μια αποτελεσματική λύση μπορεί να αποτελέσει η προσέλκυση ενός στρατηγικού επενδυτή, μια προσέγγιση που συχνά υποστηρίζεται από τις δανείστριες τράπεζες, προκειμένου να διασφαλισθούν τα κεφάλαιά τους (π.χ. η προσπάθεια συγχώνευσης της Seafarm Ιoniaμε τη Σελόντα, υποστηριζόμενη από την Τράπεζα Πειραιώς). Ωστόσο, το 2003, μόνο πέντε συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την επιχειρηματική ανάκαμψη.

Οσον αφορά την αξία των συναλλαγών, αυτή αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με το 2002, φθάνοντας τα 3 δισ. ευρώ, ενώ το 16% του συνόλου των συναλλαγών είχαν τίμημα μεγαλύτερο από 100 εκατ. ευρώ. H μέση αξία ανά συναλλαγή το 2003 ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ, έναντι 19 εκατ. το 2002.