ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Πρόεδρος της OKE ο N. Αναλυτής

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πορεία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι η χθεσινή εκλογή του κ. Νίκου Αναλυτή στη θέση του προέδρου. H θητεία έχει τριετή διάρκεια. Σύμφωνα με τον νέο εργασιακό νόμο 3220/04, ο πρόεδρος της OKE προτείνεται εκ περιτροπής από κάθε μία ομάδα των εκπροσώπων κοινωνικών εταίρων που μετέχουν στην Ολομέλεια. O κ. Αναλυτής είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της OKE από το 1994, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από το 1980 και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου από το 1988. Από το 2003 είναι πρόεδρος του ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επίσης, είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της ευρωπαϊκής ένωσης εργοδοτών (UNICE) στις Βρυξέλλες και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου.

Από 15/3 οι δηλώσεις ΦΠΑ

Στις 15 Μαρτίου θα ξεκινήσει η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με νεότερη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, από τις 15 Μαρτίου (αντί της 25ης Φεβρουαρίου) οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που τηρούν βιβλία α΄ και β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ θα πρέπει να υποβάλλουν, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, τις εκκαθαριστικές δηλώσεις.