ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 11–13 ευρώ το κόστος για τη φορητότητα των αριθμών

Το κόστος για την φορητότητα των αριθμών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας όρισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στα 9,6 ευρώ για κινητό και στα 7 ευρώ για σταθερό.

Σε αυτό θα προστίθεται και για τις δύο περιπτώσεις ένα κόστος 3,5 ευρώ ανά μεταφερόμενο αριθμό που θα επιβαρύνει τη νέα εταιρεία που θα επιλέγει ο συνδρομητής η οποία θα το καταβάλει στο διαχειριστή της Εθνικής Βάσης Αναφοράς για τη φορητότητα που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της E.E. T&T.

H δυνατότητα διατήρησης των ίδιων αριθμών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) θα προσφέρεται από την 1η Μαρτίου και εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ανακατάταξη στα μερίδια αγοράς, καθώς οι συνδρομητές θα γίνονται «ιδιοκτήτες» των αριθμών και θα μπορούν να μεταγράφονται με άνεση σε άλλες εταιρείες κρίνοντας τιμολόγια και ποιότητα υπηρεσιών.