ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Εποχή μερισμάτων για ΕΕΧ

Το δέλεαρ των υψηλών discount των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (EEX) ανήκει στο παρελθόν, αλλά το μεγάλο όπλο των επενδυτικών είναι οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις.