ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ενοίκια, σημαντική πηγή εισοδήματος

Το ενοίκιο παραμένει σημαντική πηγή ενίσχυσης του εισοδήματος για έναν στους τρεις φορολογούμενους. Τα έσοδα από ενοίκια που δηλώνει το σύνολο των φορολογουμένων φθάνουν σε 5,3 δισ. ευρώ, αλλά η φοροδιαφυγή θεωρείται σημαντική. Από τις διασταυρώσεις των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι 126.483 φορολογούμενοι δεν δήλωσαν εισόδηματα από ακίνητα.