ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιορίζονται στο 1/3 οι χρηματοδοτήσεις από το Τέταρτο ΚΠΣ

Τη βεβαιότητα ότι τα κονδύλια του επόμενου κοινοτικού προϋπολογισμού της περιόδου 2007-2013 θα είναι ουσιαστικά μικρότερα από τα σημερινά, ενέτειναν οι νέες, οξύτατες γερμανικές αντιδράσεις στις εισηγήσεις της Επιτροπής για μικρή αύξηση του μεγέθους του προϋπολογισμού αυτού.

Για δε την Ελλάδα, οι εξελίξεις ουδόλως ενθαρρυντικές είναι, καθώς τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής δεν προβλέπεται από την Επιτροπή να υπερβούν τα 50 δισεκατομμύρια ετησίως, έναντι σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων σήμερα, ενώ αρκετές χώρες με επικεφαλής τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία απαιτούν τη σαφή μείωσή τους.

Ομως, ανώτατοι κοινοτικοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν χθες ότι ακόμα και αν η εισήγηση της Επιτροπής επιζήσει τελικά των πιέσεων των πλουσιοτέρων ευρωπαϊκών κρατών, στα 15 σημερινά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν θα αναλογούν περισσότερα από το ένα τρίτο ή, για ορισμένες χρηματοδοτήσεις, το ήμισυ αυτών των κονδυλίων.

Ετσι, στο λεγόμενο Δ΄ ΚΠΣ, τα δύο τρίτα των κονδυλίων του «στόχου 1» του ταμείου συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, που αποτελούν κατά πολύ το πλέον «προσοδοφόρο» τμήμα της κοινοτικής πολιτικής συνοχής, θα διατεθούν στα νέα μέλη, τα οποία θα απορροφήσουν και το ήμισυ των υπολοίπων κονδυλίων.

Η δε Ελλάδα θεωρείται εξαιρετικά πιθανόν να δει κρίσιμες περιφέρειές της, όπως η Αττική, να εξέρχονται του «στόχου 1» στον οποίο είναι ενταγμένη σήμερα ολόκληρη η χώρα και να μεταπίπτουν είτε στον «στόχο 1β», που προβλέπει σταδιακό μηδενισμό των κονδυλίων στη διάρκεια της επταετίας, είτε στον «στόχο 2», που ούτως ή άλλως προβλέπει μόνο περιορισμένες χρηματοδοτήσεις.

Η Επιτροπή θα λάβει αύριο τις πρώτες κρίσιμες αποφάσεις της για το ποιες περιφέρειες «μένουν» και ποιες «φεύγουν» από τον «στόχο 1», όμως ο κατάλογος αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο τέλος του 2005.

– Τι αλλάζει στον κοινοτικό προϋπολογισμό 2007- 2013

– Κομισιόν και Eurostat αλλάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας