ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποβολή βιογραφικών για το πρόγραμμα STAGE

Αρχισε η υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων από τους άνεργους νέους πτυχιούχους για την ένταξή τους στο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας «STAGE Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων – ΑΘΗΝΑ 2004». Η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου 2004. Πρόκειται για το πρόγραμμα που υλοποιούν από κοινού η Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων και ο ΟΑΕΔ για την απασχόληση συνολικά 6.185 ανέργων νέων προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε διάφορες δραστηριότητες γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά την κάλυψη 1.600 θέσεων από νέους άνεργους που θα τοποθετηθούν σε διοικητικές και αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΘΗΝΑ 2004 στο νομό Αττικής. Οι 300 θέσεις θα ενεργοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο, οι 1.000 τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο και οι 300 τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο.

Πτυχιούχοι

Η πρόσκληση απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, διπλωματούχους ΙΕΚ και απόφοιτους Γενικού, Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου καθώς και απόφοιτους των σχολών του ΟΑΕΔ.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους απασχολούμενους μικτές αποδοχές 25 ευρώ ημερησίως για τους πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και 21 ευρώ στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ δελτίο ανεργίας. Ειδικά οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν αναβολή μέχρι τη λήξη του προγράμματος.