ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκάλυψη τώρα για το κρυφό χρέος

Με εκροή καταθέσεων 7,6 δισ. ευρώ έκλεισε το 2003, όπως έδειξαν χθες τα στοιχεία του ισοζυγίου, που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα χρήματα αυτά, παραδέχεται το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα, κατευθύνθηκαν σε repos ή άλλες καταθέσεις στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών, αλλά και των αρνητικών επιτοκίων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το περασμένο έτος σημειώθηκε μια μεγάλη αύξηση της τάξης του 60% (σε σχέση με το 2002) των τοποθετήσεων ξένων επενδυτών σε ελληνικά ομόλογα. Τούτο αναδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το πρόβλημα του «κρυφού χρέους» που μπορεί η κυβέρνηση να παριστάνει ότι αγνοεί, αλλά την ίδια στιγμή χρηματοδοτεί με αυξανόμενους όγκους κρατικών τίτλων.

Στη διάρκεια του 2003, τα ελληνικά ομόλογα που αγόρασαν ξένοι επενδυτές ήταν αξίας 21,07 δισ. ευρώ, από 13,1 δισ. το 2001.

H αύξηση του όγκου των ομολόγων πιστοποιεί ακριβώς τις μεγαλύτερες ανάγκες που πρέπει να χρηματοδοτήσει το ελληνικό Δημόσιο. Επισήμως, βέβαια, οι αρμόδιοι αρνούνται την ύπαρξη κρυφών ελλειμμάτων και χρεών, αλλά περί τούτο μαρτυρούν με τον πλέον αδιάψευστο τρόπο οι υψηλές δανειακές ανάγκες. Το άγος του υψηλού χρέους που οδηγεί σε μεγάλο δανεισμό μαρτυρούν επίσης και οι πληρωμές τόκων που κάνει το ελληνικό Δημόσιο στους ξένους αγοραστές ομολόγων. Το 2003 οι συγκεκριμένες πληρωμές ανήλθαν στα 3,99 δισ. ευρώ, από 3,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2002. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ολόκληρο το 2003 παρουσίασε μικρή άνοδο (κατά 76 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2002 και διαμορφώθηκε σε 8.648 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ από 6,1% το 2002. H άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων (κατά 521 εκατ. ευρώ) σε συνδυασμό με τη μείωση των αντίστοιχων πληρωμών για εισαγωγές (κατά 75 εκατ. ευρώ) οδήγησαν στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος, εκτός καυσίμων, κατά 596 εκατ. ευρώ. Θετικά εξελίχθηκε, κατά την κεντρική τράπεζα, το ισοζύγιο υπηρεσιών, του οποίου το πλεόνασμα διευρύνθηκε κατά 743 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν στα 9,4 δισ. ευρώ το 2003 από 10,2 δισ. ευρώ το 2002.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων διευρύνθηκε κατά 524 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένων (όπως προαναφέρθηκε) πληρωμών για τόκους επί ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Στον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταβιβάσεων (κατά 360 εκατ. ευρώ) συνέβαλε η μείωση των καθαρών μεταβιβάσεων από την Ε.Ε. προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Σε ολόκληρο το 2003 παρατηρήθηκε καθαρή εισροή ύψους 545 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων. Την ίδια περίοδο σημειώθηκε σημαντική καθαρή εισροή ύψους 12.334 εκατ. ευρώ στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, κυρίως λόγω της εισροής κεφαλαίων για τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων σημειώθηκε καθαρή εκροή 7.624 εκατ. ευρώ. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η συνεχιζόμενη σημαντική εκροή για καταθέσεις και τοποθετήσεις σε repos στο εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα και πιστωτικά ιδρύματα.