ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H επενδυτική μελαγχολία των Ελλήνων

Οι Ελληνες δεν είναι αισιόδοξοι για το οικονομικό τους μέλλον. Προτιμούν τις βραχυχρόνιες καταθέσεις, αποφεύγοντας κάθε ρίσκο στο Χρηματιστήριο και δεν πιστεύουν ότι στους επόμενους μήνες θα είναι σε θέση να επενδύσουν περισσότερα χρήματα.

Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 18 χώρες από την GfK Group για λογαριασμό της εφημερίδας The Wall Street Journal Εurope.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ελληνες εμφανίζονται να επενδύουν σαφώς λιγότερο από τους άλλους Ευρωπαίους. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις, οι ασφάλειες ζωής και οι μετοχές αποτελούν τόσο για τους Ελληνες όσο και για τους Δυτικοευρωπαίους τα δημοφιλέστερα επενδυτικά εργαλεία, αλλά και στις τρεις κατηγορίες οι Ελληνες επενδύουν σε μικρότερα ποσοστά απ’ ό,τι οι Δυτικοευρωπαίοι. Από την άνοιξη του 2003 το ποσοστό των Ελλήνων που επενδύει σε μετοχές παραμένει στο 9-10%, ενώ βρίσκεται στο 16% του πληθυσμού για τη δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ φτάνει το 40%. Στην Ελλάδα το 49% δηλώνει ότι στο μέλλον θα επενδύσουν λιγότερα ή πολύ λιγότερα χρήματα. Το 36% δηλώνει ότι θα αποταμιεύσει το ίδιο, όπως τους προηγούμενους 12 μήνες και το 15% θεωρεί ότι στο μέλλον θα επενδύσει περισσότερα χρήματα. Τα επενδυτικά προϊόντα τα οποία δηλώνουν ότι θα προτιμήσουν αυτοί που θα αυξήσουν τις επενδύσεις τους είναι οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι ασφάλειες ζωής και οι μετοχές κατά 12%, 6% και 3% αντίστοιχα. Αντίθετα αυτοί που θα μειώσουν τις τοποθετήσεις τους θα φύγουν από τις μετοχές κατά 8%, από τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις κατά 21%, ενώ από τις ασφάλειες ζωής μόνο 1%.

Γενικά, οι Αθηναίοι φαίνονται πιο ριψοκίνδυνοι από τους υπόλοιπους Ελληνες, καθώς προτιμούν τις μετοχές σε ποσοστό 15% έναντι του μέσου ποσοστού 9% που αναφέρεται σε όλη τη υπόλοιπη Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές).